Hà Nội kiện toàn Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt"

Thứ hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021 | 15:5:4

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa đã ký ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 9-2-2021 về việc kiện toàn thành viên Ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng là Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021. Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội Tô Quang Phán là Phó Trưởng ban Thường trực.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngoài 3 Phó Trưởng ban, gồm: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng, Ban tổ chức cuộc thi còn có các ủy viên đại diện các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ thành lập, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Giám khảo cuộc thi; xem xét, quyết định tặng giải, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, tham gia cuộc thi theo quy định; tổ chức lễ trao giải cuộc thi năm 2021.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban tổ chức cuộc thi.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/ha-noi-kien-toan-ban-to-chuc-cuoc-thi-viet-ve-guong-dien-hinh-tien-tien-nguoi-tot-viec-tot-post119473.html