Hà Nội thành lập 3 cơ sở cách ly y tế tập trung có thu phí

Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020 | 21:2:11

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4271/QĐ-UBND, 4213/QĐ-UBND, 4214/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung do người được cách ly tự nguyện chi trả tại các khách sạn The Ann Hà Nội (quận Hai Bà Trưng), Top Hotel Hữu Nghị (quận Nam Từ Liêm) và Lake Side (quận Ba Đình) để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ủy quyền cho chủ tịch UBND các quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Ba Đình ban hành quyết định cho các khách sạn nêu trên được thực hiện cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch Covid-19; thành lập ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phê duyệt danh sách người được cách ly y tế và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế; chỉ đạo trung tâm y tế quận cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chủ tịch UBND các quận ban hành quyết định kết thúc nhiệm vụ cho khách sạn. Chủ tịch UBND các quận chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên.

Theo báo Hà Nội Mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/979024/ha-noi-thanh-lap-3-co-so-cach-ly-y-te-tap-trung-co-thu-phi