Hà Nội thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Thứ tư, ngày 8 tháng 1 năm 2020 | 10:23:27

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Thành ủy Hà Nội đang tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban Đảng, đơn vị trực thuộc, đồng thời chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế…

ảnh 1

Khai mạc hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng nay, 8/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành Hội nghị lần thứ 22, thảo luận một số nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nêu rõ, năm 2019, Đảng bộ Thành phố đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo giải quyết thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều việc lớn, việc khó, đồng thời giải quyết tốt nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật như: Năm 2019, thành phố đã giải quyết và đưa ra khỏi danh sách 41/ 97 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự thuộc diện Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi; cùng đó đã củng cố 54 tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Công tác kiểm tra, giám sát được Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện quyết liệt. Các cấp ủy đảng đã kiểm tra đối với 1.889 tổ chức đảng và 760 đảng viên, giám sát đối với 907 tổ chức đảng và 733 đảng viên.

Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ còn hạn chế; xử lý nghiêm các vi phạm tại các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và Sóc Sơn.

Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thẩm quyền.

ảnh 2

Đồng chí Vũ Đức Bảo báo cáo tại hội nghị

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết thêm, thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, Thành ủy Hà Nội đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Khi hoàn thành, thành phố sẽ sắp xếp, chuyển giao 178 tổ chức cơ sở Đảng với gần 7.000 đảng viên; giảm 5 phòng, 1 bí thư và 5 trưởng phòng. Mặt khác, Thành ủy cũng đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế, trong đó có 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 21 trường hợp cho thôi việc…

Bên cạnh công tác xây dựng đảng, tại hội nghị này, các đại biểu sẽnghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy;

Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo Duy Tiến/ ANTĐ
https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-noi-thuc-hien-7-dot-tinh-gian-bien-che-219-truong-hop-nghi-huu-truoc-tuoi/839062.antd