Hà Nội triển khai giai đoạn II đề án sắp xếp, quản lý báo chí

Thứ sáu, ngày 2 tháng 7 năm 2021 | 11:20:24

Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan báo chí Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Báo chí có sự đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền, thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố.

Đặc biệt, báo chí tuyên truyền đậm nét kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Các cơ quan báo chí Thủ đô cũng đã tập trung phản ánh công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực và quyết tâm của các cấp, thành phố trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả tuyên truyền trên báo chí đã góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, không khí phấn khởi, tin tưởng trong xã hội.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành sắp xếp các cơ quan báo chí Hà Nội giai đoạn I theo đúng phương án và lộ trình (hiện còn 8 cơ quan, gồm: 5 báo, 2 tạp chí, 1 đài phát thanh - truyền hình) và đang tích cực triển khai giai đoạn II của đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Phát biểu hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học yêu cầu các cơ quan báo chí Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Cùng với đó, cần tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Đặc biệt là tuyên truyền về việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội...

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/ha-noi-trien-khai-giai-doan-ii-de-an-sap-xep-quan-ly-bao-chi-post141674.html