Hà Tĩnh: 100% đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 14:8:10

Hà Tĩnh là 1 trong số ít tỉnh thực hiện bầu trực tiếp 100% bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/10/2020. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đang được hoàn thiện những bước cuối cùng. Dự thảo báo cáo chính trị đã xin ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ, Nhân dân, các nhà khoa học, con em xa quê, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Hà Tĩnh là 1 trong số ít tỉnh thực hiện bầu trực tiếp 100% bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã được xác định gồm 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Dự thảo báo cáo xác định mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân. Đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025. Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 người (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 người.

 Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh cho biết: "Để xây dựng được bộ máy Ban chấp hành trong nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và có đủ khả năng, năng lực, đảm đương tốt nhiệm vụ được giao thì Ban chấp hành Đảng bộ đã tổ chức nhiều nội dung, lấy phiếu đa chiều để cán bộ, đảng viên, các cơ quan trên địa bàn dân cư đánh giá đúng từng con người cụ thể nằm trong dự kiến nhân sự, từ đó tạo ra bộ máy có thể đảm đương, cụ thể hoá các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX sẽ đề ra

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội đảng cấp trên cơ sở. Gần 70% đảng bộ cơ sở và 100% đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 94% - 100%, trong đó có 7 bí thư cấp huyện đạt 100% phiếu bầu./.

Theo Sỹ Đức/VOV

https://vov.vn/chinh-tri/ha-tinh-100-dang-bo-cap-tren-co-so-bau-truc-tiep-bi-thu-tai-dai-hoi-781283.vov