Hà Tĩnh hoãn tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021

Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021 | 15:4:50

Ngày 1/2, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo hoãn tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Tĩnh không tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu - 2021 trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19

Hà Tĩnh không tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu - 2021 trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và huyện Vũ Quang sẽ tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021, dự kiến khai mạc vào sáng 6/2/2021, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng,, chống dịch Covid-19; Công văn số 04 CV/BCĐ ngày 28/1/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 623/UBND-VX của UBND tỉnh về việc tạm thời chưa tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu; sau khi thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan, Thường trực Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin thông báo hoãn tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 vào thời điểm trước Tết Nguyên đán để tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và truyền thông và huyện Vũ Quang Hội sẽ phối hợp tiếp tục tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021.

Theo Trần Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/ha-tinh-hoan-to-chuc-hoi-bao-xuan-tan-suu-2021-post117156.html