Hải Phòng: Cần sớm quan tâm, giải quyết kiến nghị của đối tượng chính sách

Thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2017 | 6:46:16

Sống độc thân trong căn nhà cấp 4 đi thuê, từ lâu ông Khánh (thương binh hạng 4/4) mong mỏi có một mảnh đất để xây nhà ở, ổn định cuộc sống. Ông Khánh đã có đơn đề nghị được cấp đất ở theo diện chính sách, độc thân không nhà nhưng chưa được giải quyết.

Theo ông Trần Quốc Khánh, (sinh năm 1960,HKTT tại tổ 5 phường Thành Tô, quận Hải An; tạm trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) từ tháng 12/2015, ông Khánh đã có đơn gửi UBND TP Hải Phòng, UBND quận Hải An đề nghị quan tâm, xem xét, giải quyết việc cấp đất ở theo diện chính sách, độc thân không nhà đối với trường hợp của ông.

Hải Phòng: Cần sớm quan tâm, giải quyết kiến nghị của đối tượng chính sách

 Đơn đề nghị và các giấy tờ của ông Khánh 

Theo đó, ngày 21/12/2015, Văn phòng UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 5887/VP-VX truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chỉ đạo chuyển đơn đề nghị của ông Khánh đến UBND quận Hải An xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 10/3/2016, UBND quận Hải An có Báo cáo số 217/UBND-TNMT gửi UBND TP Hải Phòng về việc giao đất làm nhà ở cho ông Trần Quốc Khánh. Theo báo cáo, UBND quận Hải An đề xuất thành phố xem xét, cho phép quận giao 1 lô đất số 114 có diện tích 40m2 thuộc mặt bằng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển giao thông đô thị thành phố tại phường Tràng Cát cho ông Trần Quốc Khánh.

Ngày 12/4/2016, Văn phòng UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 2024/VP-VX truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng giao UBND quận Hải An chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Dự án khu vực các công trình giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Ngày 31/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 2044/STN&MT-CCQLĐĐ gửi UBND TP Hải Phòng báo cáo và đề nghị thành phố sớm xem xét, chấp thuận chủ trương và ban hành quy định cụ thể về đối tượng, phạm vi áp dụng; các điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, giao đất làm nhà cho các hộ gia đình chính sách, người có công.

Ngày 6/12/2016, Văn phòng UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 7956/VP-ĐC2 gửi các sở, UBND quận, huyện truyền đạt ý kiến Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Thanh Sơn giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành, quận, huyện rà soát tổng hợp các trường hợp thuộc diện chính sách, người có công đủ điều kiện, có nhu cầu giao đất làm nhà ở hoặc giao nhà ở trên địa bàn; đề xuất quỹ đất, quỹ nhà ở để giao và các giải pháp triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Ngày 31/3/2017, UBND quận Hải An có Thông báo số 501/UBND-TNMT gửi ông Trần Quốc Khánh về việc giải quyết đơn đề nghị được giao đất. Theo thông báo, trên cơ sở rà soát báo cáo của UBND các phường về các trường hợp thuộc diện gia đình chính sách, người có công đủ điều kiện, có nhu cầu giao đất ở hoặc giao nhà ở trên địa bàn, UBND quận Hải An đã tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Sau khi UBND thành phố ban hành quy định về việc giao đất ở cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố, UBND quận Hải An sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Tìm hiểu việc giải quyết đề nghị của công dân, phóng viên đã liên hệ, đề nghị làm việc với UBND quận Hải An. Ngày 30/5/2017, UBND quận Hải An có Văn bản số 887/UBND-TNMT trả lời Báo Công lý với nội dung như trả lời ông Khánh nêu trên.

Để làm rõ thông tin về việc giải quyết kiến nghị của ông Khánh, phóng viên tiếp tục đề nghị làm việc với UBND quận Hải An tìm hiểu các vấn đề như: UBND quận tổng hợp tất cả trường hợp được cấp đất rồi mới giao đất cho công dân hay giải quyết đề nghị từng trường hợp và nếu có khó khăn, tồn tại hay chậm trễ trong việc giải quyết đề nghị cấp đất ở của ông Khánh thì cơ quan có thể chỉ rõ là vì sao. Ông Khánh có thuộc trường hợp được cấp đất ở theo diện chính sách và đề nghị của ông đã được giải quyết như thế nào, khi nào giải quyết xong. Vì sao UBND quận Hải An đã có đề xuất giao lô đất số 114, diện tích 40m2 tại mặt bằng khu tái định cư tại phường Tràng Cát nhưng không giao cho ông Khánh... Tuy nhiên, đến nay, không hiểu vì sao, UBND quận Hải An vẫn chưa có thông tin gì phản hồi cho Báo Công lý.

Thiết nghĩ, để các đối tượng chính sách, người có công được hưởng sự quan tâm của nhà nước trong việc giao đất làm nhà ở hoặc nhà ở theo đúng quy định. Đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị, bảo đảm quyền lợi  của công dân.

Theo Vũ Ba/Công Lý