Hải Phòng: Trao giải báo chí cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính

Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018 | 8:8:15

Sáng 20/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2018.

Trong năm 2018, các cơ quan báo chí tại Hải Phòng đã đăng tải khoảng 2000 bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính ở nhiều thể loại trên các ấn phẩm báo chí của thành phố và một số cơ quan báo chí trong cả nước có đại diện và thường trú tại Hải Phòng. Qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 45 tác phẩm dự vòng chung khảo, trong đó có 17 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm báo in và 10 tác phẩm báo điện tử. Kết quả chấm chung khảo đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến Khích.

Quang cảnh buổi tổng kết, trao giải

Nhìn chung các tác phẩm báo chí dự thi bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung vào những nội dung cơ bản như: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Tuyên truyền về triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong cải cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...

Các đại biểu cùng các tác giả đạt giải

Qua những tác phẩm dự thi cho thấy những người làm công tác thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò xung kích trong việc bám sát thực tiễn, phát hiện và phản ánh kịp thời những sự kiện, những nhân tố mới được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội. Những tác phẩm được chọn trao giải thực sự đạt chất lượng cả về chính trị tư tưởng, nội dung, hình thức và kỹ thuật, có ảnh hưởng tích cực và hiệu quả xã hội thiết thực.

Thành công của cuộc thi thể hiện sự trưởng thành, vai trò to lớn và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nói chung, công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố nói riêng. Đó cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mỗi phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Theo: Kim Cương/ Báo Công luận