Hoà Bình: Triển khai Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2017 | 8:52:16

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhằm mục đích tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt là trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hoá trong toàn Đảng và xã hội. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham dự Cuộc thi là cán bộ, đảng viên, nhân dân, văn nghệ sỹ, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn tỉnh. Các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham dự Cuộc thi. 

Tác phẩm tham dự Cuộc thi gồm các loại hình báo chí (báo viết, báo điện tử); phát thanh, truyền hình; văn học, nghệ thuật (thơ, ca, kịch, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu …); bài viết về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian nộp bài dự thi: Bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả gửi trực tiếp  về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình trước ngày 31/01/2018. Nơi nhận các tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình, địa chỉ: Số 05 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét và trao thưởng cho các bài viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, phát thanh, truyền hình vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2018.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn và trao 3 giải A, 7 giải B và 12 giải C. Giải A: 3.000.000đ/giải. Giải B: 1.500.000đ/giải. Giải C: 1.000.000đ/giải. Các tác phẩm đoạt giải, ngoài tiền thưởng sẽ được cấp giấy chứng nhận và Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ gửi tác phẩm xuất sắc, có chất lượng dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Trung ương./.

Theo Nguyễn Đoàn Cần (Tuyên giáo)