Hoạt động báo chí 6 tháng đầu năm: Tuyên truyền có hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021 | 9:42:3

Theo dự thảo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến ngày 20/6/2021, cả nước có tổng số 798 cơ quan báo chí, trong đó 139 báo chí, 659 tạp chí. Các cơ quan báo chí đã bám sát thực hiện quy định pháp luật về báo chí. Tập trung thông tin tuyên truyền có hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cả nước có tổng số 798 cơ quan báo chí, (báo ở trung ương: 66, địa phương: 73), 659 tạp chí (trung ương: 566, địa phương: 93). Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ TT&TT đã thực hiện cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các báo, tạp chí in và điện tử theo Quyết định số 921a/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT về việc ban hành Đề án cấp, đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (tính đến ngày 24/6/2021 đã cấp 9.086 thẻ).

Cơ bản các cơ quan báo chí bám sát thực hiện quy định pháp luật về báo chí, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong điều chỉnh liều lượng, nội dung trong thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, các Đài PTTH đã tích cực thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 01/02/2021 các cơ quan báo chí đã có tổng cộng 9.559 tin/bài phản ánh về Đại hội Đảng. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ TTTT thực hiện rà quét thông tin trên báo chí về dịch COVID-19 hàng ngày. Ảnh minh họa

Bộ TTTT thực hiện rà quét thông tin trên báo chí về dịch COVID-19 hàng ngày. Ảnh minh họa

Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, trong đó đẩy mạnh các tuyến bài tuyên truyền nhận diện, đấu tranh với các thông tin chống phá Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Bộ TTTT thực hiện rà quét thông tin trên báo chí về dịch COVID-19 hàng ngày để phục vụ chỉ đạo tăng tỷ lệ thông tin trên báo chí về cảnh báo nguy cơ, nâng cao ý thức kỹ năng của người dân phòng, chống dịch COVID-19. Tỷ lệ tin, bài liên quan đến các giải pháp ổn định kinh tế, sản xuất kinh doanh được các các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bộ đã có văn bản số 1631/BTTTT-CBC ngày 20/5/2021 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về phối hợp điều chỉnh cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch, giữ trạng thái chủ động, không chủ quan, lơ là phòng chống dịch của người dân.

Triển khai rà soát, cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

Triển khai rà soát, cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021

Tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chỉnh tình trạng “báo hóa tạp chí”. Việc cấp phép hoạt động Tạp chí theo quy định tại Thông tư số 41 được rà soát chặt chẽ, tôn chỉ mục đích rõ ràng; thể hiện tính chuyên sâu, chuyên ngành và đăng tải các nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn phản biện chính sách về lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. Về hình thức của các tạp chí, đều có cụm từ tạp chí thể hiện trên măng sét và giao diện trang chủ.

Triển khai kiểm tra, phối hợp kiểm tra 04 Tạp chí việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ quan báo chí tổng số 136 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật, thực hiện không đúng quy định của giấy phép, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích...

Theo Nguyên Phong/ NB&CL
https://congluan.vn/hoat-dong-bao-chi-6-thang-dau-nam-tuyen-truyen-co-hieu-qua-ve-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-post144742.html