Học tập Bác để góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức

Thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017 | 7:40:47

Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần vào đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"

Cách đây 1 năm, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục tiêu quan trọng của Chỉ thị này là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV qua một năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Nội dung chủ đạo của cuộc học tập tới đây sẽ tập trung vào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Ông Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

PV: Sau một năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chúng ta đã đạt được kết quả gì nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và việc triển khai Chỉ thị 05 có khác gì so với việc thực hiện Chỉ thị 03 trước đây, thưa ông?

Ông Mai Văn Ninh: Tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm vừa qua có đổi mới, tập trung vào nghiên cứu những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu mới. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nắm được những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hình thức tổ chức học tập phong phú hơn so với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đó là ngoài tổ chức học tập trực tiếp, nhiều tổ chức Đảng, tỉnh, thành ủy đã học tập trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các địa phương, đơn vị không chỉ học tập Chỉ thị 05 riêng biệt mà kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và giải quyết được những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương. Có những vấn đề bức xúc nổi cộm kéo dài nhiều năm nhưng năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 này, nhiều vấn đề được giải quyết có hiệu quả, được nhân dân ghi nhận. 

Qua thực tiễn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, cấp ủy, những đồng chí đứng đầu chính quyền gương mẫu đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, thiết thực hơn. Có đổi mới bước đầu trong chấn chỉnh lại công tác lễ tiết, khánh tiết, hội họp, khởi công, xây dựng các công trình… theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn, nhiều nơi được nhân dân rất đồng tình.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy tổ chức Đảng cấp trên được chú trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các cấp ủy cấp dưới cùng Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra như vậy kịp thời cổ vũ động viên tinh thần, nỗ lực, cách làm sáng tạo của các cấp ngành, các địa phương, đơn vị, uốn nắn và có phần phê phán, tháo gỡ những khó khăn vướng  mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05.

Kết quả đạt được là nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các ngành, các địa phương, đơn vị đã kiên quyết, kiên trì, sát sao, cụ thể, không ngại khó đưa ra được những kế hoạch và kiên quyết chỉ đạo thực hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo chuyển biến tích cực hơn so với việc thực hiện Chỉ thị 03.

PV: Để tránh việc học tập một cách hình thức thì thời gian qua, bộ phận giúp việc chuyên trách thực hiện Chỉ thị 05 đã có những cách làm như thế nào để việc học tập đi vào thực chất, hình thành được ý thức tự giác với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thưa ông?

Ông Mai Văn Ninh: Vừa rồi đi cơ sở, chúng tôi thấy một cán bộ, một đảng viên phải xây dựng một lúc 3 kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống tác phong theo tinh thần Chỉ thị 05. Như thế cồng kềnh, hình thức và như vậy rất khó kiểm tra.

Vì vậy, chúng tôi đã có hướng dẫn các địa phương theo hướng tích hợp lại 3 kế hoạch đó thành một kế hoạch chung, trong đó có nội dung, yêu cầu, công việc cụ thể và giải pháp cụ thể, khả thi, điều kiện đảm bảo để triển khai thực hiện. Việc này giảm hình thức so với trước kia.

Chúng tôi chỉ đạo kiên trì theo chủ trương là không học Chỉ thị 05 riêng mà gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là những vấn đề nhận diện, những vấn đề suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết đã chỉ ra. Đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ chính trị để vừa tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, vừa tập trung tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chúng ta phải thúc đẩy được nhiệm vụ kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và như thế, nhân dân mới tin chúng ta và cán bộ, đảng viên mới thấy việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả. Việc học và làm theo Bác phải tự giác từ đáy lòng, tấm lòng thành kính của người cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Qua điều tra xã hội học thì người dân thấm thía và thấy rằng, việc học không chỉ nghe Bác mà phải làm theo Bác và thấy đây là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc làm này cần phải kiên trì, bền bỉ và phải quyết tâm rất cao, trong đó đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể thì chắc chắn tính hình thức sẽ ngày càng giảm đi, hiệu quả ngày càng cao.

PV: Thưa ông, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện những công việc trọng tâm như thế nào để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao? 

Ông Mai Văn Ninh: Năm nay, Ban Bí thư đã cho phép Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các chuyên đề toàn khóa năm 2017 về học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần vào đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lần lượt năm 2018-2019, việc học tập cần phải tiếp tục đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để sát với từng lĩnh vực, từng ngành, từng vùng, từng đối tượng, kể cả trong cán bộ, trong nhân dân. Trong đó chú trọng đến thế hệ trẻ, thanh niên nông thôn, công nhân ở khu công nghiệp… đây là những đối tượng mà hiện nay việc học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế. Do đó, năm tới tiếp tục được triển khai nội dung này. 

Chúng ta cũng cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tự giác học tập. Vai trò của người đứng đầu rất quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác.

Chúng ta cần tăng cường kiểm tra, giám sát để động viên kịp thời những nhân tố tốt, nhưng đồng thời uốn nắn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Đẩy mạnh việc phòng chống tham nhũng, nhất là các vụ việc bức xúc mà dư luận quan tâm. Từ đó tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và việc này cấp nào cũng phải làm. Cấp trên phải gương mẫu làm trước để tạo ra sự phấn chấn, niềm tin mạnh mẽ từ đó tạo động lực rất lớn cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Theo: Nguyễn Hằng/VOV-Trung tâm Tin