Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá tỉnh Bắc Kạn

Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 19:11:4

Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, căn cứ vào báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn và báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hôm nay (16/4), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cử đoàn công tác về các địa phương để khảo sát thiệt hại và tổ chức các hoạt động cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong tỉnh Bắc Kạn.

Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do dông lốc, mưa đá tỉnh Bắc Kạn

Trung ương Hội Chữ thập đỏ gửi số tiền và hàng hóa trị giá 263.596.000 đồng hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa đá, dông lốc vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, số tiền và hàng hóa cứu trợ cho tỉnh Bắc Kạn trị giá 263.596.000 đồng, trong đó 200 triệu đồng tiền mặt (định mức cấp tiền mặt 1 triệu đồng/gia đình) và 100 thùng hàng gia đình.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tiếp nhận, lập kế hoạch và tổ chức giám sát, cấp phát tiền đến các gia đình đầy đủ theo hướng dẫn của Trung ương Hội. 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi hỗ trợ gia đình chịu thiệt hại tài sản và gia đình có nhà bị lún sụt, tốc mái, tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội.  

Theo Trung Nghĩa/ Báo Đại Đoàn Kết.