Hội Nhà báo Việt Nam: Giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang

Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018 | 10:4:11

Đoàn giám sát thường xuyên hoạt động của các tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam vừa đến Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang giám sát, kiểm tra một số hoạt động, việc chấp hành Điều lệ Hội tại đơn vị này.

Ông Phan Hữu Minh (đứng) - y viên Ban Thường vụTrưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang thời gian tới

Qua giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam (khóa X) và Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giám sát việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, đoàn đánh giá cao nỗ lực tổ chức hoạt động của Hội.

Về hoạt động năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, Đoàn nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy, quan tâm khắc phục một số hạn chế.

Tại đây, ông Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, lưu ý thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần chuẩn bị tốt cho Hội báo xuân toàn quốc sắp tới; chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Phan Hữu Minh cũng nhấn mạnh đến việc tỉnh cần quan tâm hành vi ứng xử của phóng viên, nhà báo trên mạng xã hội; về đạo đức trong tác nghiệp, xử lý thông tin - chuẩn mực và trách nhiệm; cơ quan báo chí cần phát huy tính chiến đấu, nói thẳng sự thật trên tinh thần xây dựng của phóng viên, nhà báo tỉnh nhà…

Theo T.T/ Báo Hậu Giang