Hội Nhà báo Việt Nam: Hội nghị tập huấn công tác Hội

Thứ hai, ngày 16 tháng 4 năm 2018 | 15:39:52

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội đã đánh giá khái quát về các mặt công tác, tình hình hoạt động của các cấp Hội Nhà báo trong cả nước, và cũng trong năm 2017 ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó trưởng Ban Công tác Hội cho biết Hội đồng thi đua khen thưởng của các cấp Hội được kiện toàn, hoạt động đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện quy định của pháp luật  và Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Phạm Trường Sơn, Trợ lý Ban công tác Hội nêu một số những nhược điểm, bất cập còn tồn tại trong công tác Hội.

Quang cảnh tại Hội nghị.

Một số hình ảnh phát biểu, ý kiến xây dựng của các đại biểu tại Hội nghị công tác Hội:

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đề cập đến các vấn đề “nóng bỏng” hiện nay là vấn đề quản lý đội ngũ PV thường trú, vấn đề tinh giản biên chế và kinh phí hoạt động của Hội...

Theo các đại biểu, trong thời gian qua, ở một số cấp hội địa phương, liên chi hội, chi hội đã có hiện tượng một vài hội viên lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi; chất lượng phóng viên thường trú ở một số địa phương không đảm bảo.

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, chân thành mang tính xây dựng cao của nhiều đại biểu tham dự.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 7, khóa X vào tháng 12/2017 đã thống nhất chủ trương chuyển sinh hoạt của hội viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương về Hội Nhà báo địa phương và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quyết định số 979/QĐ-HNBVN nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên thường trú tại địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần “thanh lọc môi trường truyền thông”, tạo bước chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam.


Ảnh: Sơn Hải- Tùng Lâm