Hội Nhà báo Việt Nam: Một số tư liệu ảnh qua các thời kỳ

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 8:32:25

Từ Đại hội lần thứ nhất (tháng 4 /1950) đến Đại hội lần thứ X (tháng 8/2015), Hội nhà báo Việt Nam đã trải qua 10 kỳ đại hội. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu cho các sự kiện này.

Các thế hệ nhà báo tại Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử quốc gia thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 20/4/2005)

Các thế hệ nhà báo tại Lễ khánh thành Bia di tích lịch sử quốc gia thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

 (Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên ngày 20/4/2005)

 

Các nhà báo Việt Nam và khách quốc tế dự Đại hội Hội những người viết báo Việt Nam Lần thứ nhất (4/1950)

Các nhà báo Việt Nam và khách quốc tế dự Đại hội Hội những người viết báo Việt Nam Lần thứ nhất (4/1950)

 

Đại hội lần thứ II Hội những người viết báo Việt Nam (4/1959)

 

Bác Hồ với các đại biểu dự Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (9/1962)

 

 

Đại hội lần thứ IV Hội Nhà báo Việt Nam (12/1983)

 

 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười phát biểu tại Đại hội lần thứ V Hội Nhà báo Việt Nam (10/1989)

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nhà báo tại Đại hội VI Hội Nhà báo Việt Nam (3/1995)

 

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phát biểu tại Đại hội VII Hội Nhà báo Việt Nam (3/2000)

 

Toàn cảnh Đại hội VIII Hội Nhà báo Việt Nam (8/2005)

 

Đại hội IX Hội Nhà báo Việt Nam (8/2010)

 

Toàn cảnh Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam (8/2015)

 

Ban quản lý các dự án thành phần Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Tổng hợp)