Tin hoạt động

Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ra 52 ủy viên Ban Chấp hành, 15 ủy viên Ban Kiểm tra khoá XI

Chiều 30/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ra 52 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 15 đồng chí Ban Kiểm tra khoá XI.

Chiều 30/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XI. Tiếp đó, Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 1

Các đại biểu tại đại hội.

Tiếp theo chương trình làm việc sáng (30/12), Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo về Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khoá XI. Sau đó, Đại hội thảo luận, thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành. Các đại biểu ứng cử, đề cử tham gia Ban Chấp hành.

Tại buổi làm việc, Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử, Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XI.

Theo đó, Đại hội đã bầu ra 52 đồng chí ủy viên vào Ban chấp hành, 15 đồng chí ủy viên Ban kiểm tra khóa XI. Kết quả đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, đại diện các khu vực và các cấp hội, bảo đảm cơ cấu nhân sự theo đề án nhân sự đã được Đại hội thông qua.

Sau đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khoá XI.

Tại Đại hội cũng đã thông qua Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội khóa XI sửa đổi, bổ sung.

Một số hình ảnh Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam vào chiều ngày 30/12:

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 2

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo về Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khoá XI

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 3

Đại biểu biểu quyết về nhân sự Ban Chấp hành khoá XI.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 4

Tại Đại hội các đại biểu đã biểu quyết thống nhất nhiều nội dung.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 5

Các đại biểu lựa chọn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khoá XI.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 6

Kết quả bỏ phiếu Đại hội đã bầu ra 52 đồng chí ủy viên vào Ban chấp hành, 15 đồng chí ủy viên vào Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 7

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

hoi nha bao viet nam da bau ra 52 uy vien ban chap hanh 15 uy vien ban kiem tra khoa xi hinh 8

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã trình bày các ý kiến tham luận

Theo Nhóm PV/ NB&CL

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-da-bau-ra-52-uy-vien-ban-chap-hanh-15-uy-vien-ban-kiem-tra-khoa-xi-post175038.html