Hội Nhà báo Việt Nam sẽ giám sát trực tiếp 33 cơ quan báo chí trong năm 2018

Thứ năm, ngày 22 tháng 3 năm 2018 | 22:45:49

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ X và Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khóa X, Ban Kiểm tra đã báo cáo kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam và đã được Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam thông qua. Theo đó 33 cơ quan báo chí sẽ được Ban Kiểm tra dự kiến giám sát trong năm 2018.

Với 4 nội dung tập trung kiểm tra, giám sát, đó là: Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Việc kết nạp, chuyển sinh hoạt, xóa tên hội viên và thực hiện chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Hội; Các hoạt động có liên quan đến văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; Tổ chức thực hiện kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Trong quý 1 dự tính Ban Kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát 3 cơ quan báo chí. Tuy nhiên thời điểm này Ban Kiểm tra mới kiểm tra, giám sát được 2 cơ quan báo chí. Trong 3 quý còn lại sẽ giám sát kiểm tra mỗi quý 10 cơ quan báo chí.

Ngoài việc giám sát trực tiếp, Ban Kiểm tra sẽ tiến hành giám sát qua văn bản 20 đơn vị, gồm 4 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 4 Liên Chi hội và 12 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội./.

Ngô Khiêm/ Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam