Hội Nhà báo các tỉnh thuộc Cụm thi đua Nam sông Hậu: Chuyển động của nhiệm kỳ mới

Thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021 | 18:51:22

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo các tỉnh thuộc Cụm thi đua Nam sông Hậu tiếp tục có những chuyển biến đáng ghi nhận, vai trò của tổ chức Hội đã khẳng định được vị thế trong hoạt động báo chí.

Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu - nơi tập hợp, đoàn kết, hun đúc tình yêu nghề

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên một số hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ mới còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhằm tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, tạo sân chơi bổ ích, sinh hoạt nâng cao tay nghề cho các nhà báo trên địa bàn, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đã tập trung tổ chức giải báo chí truyền thống của tỉnh; giải Ảnh báo chí Bạc Liêu - Cà Mau (luân phiên tổ chức mỗi năm 1 lần); tổ chức hội thảo chuyên đề phục vụ nghiệp vụ báo chí; hỗ trợ kinh phí cho các hội viên đi sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng cao đăng phát trên các phương tiện thông tin báo chí Trung ương và địa phương với nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu cũng đang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021. Để các nhà báo chuyên nghiệp, những người làm báo không chuyên tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức các lớp tập huấn với nội dung xây dựng Đảng nhằm trang bị kiến thức phục vụ viết bài.

Đồng thời, thành lập các ban tổ chức và một Giải Báo chí Búa liềm vàng cấp địa phương để chọn những tác phẩm hay, có chất lượng gửi tham gia Giải Búa liềm vàng do Trung ương phát động. Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua cách làm này đã mang lại hiệu quả khá tốt với nhiều tác phẩm đạt giải cao.

Với mục tiêu “Đoàn kết - Đổi mới vì một Bạc Liêu giàu mạnh, văn minh”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu cũng đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Hội nhằm không ngừng nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động Hội là nơi tập hợp, đoàn kết, hun đúc tình yêu nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, đạo đức báo chí cách mạng. Xây dựng Chi hội vững mạnh thật sự là chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức và nghiệp vụ của Hội viên - Nhà báo. Đặc biệt là phấn đấu đạt thành tích cao trong Cụm thi đua Nam sông Hậu và của khối thi đua các Hội đặc thù ở tỉnh…

Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau: Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo

Nét nổi bật của Hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau trong thời gian qua là tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác khuyến học, vận động qũy học bổng.

Theo đó, ngoài việc phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương vận động xây dựng nhà cho gia đình nhà báo - anh hùng - liệt sỹ Nguyễn Mai; xây dựng nhà tình nghĩa cho nhà báo - liệt sỹ Trần Văn Tràng, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau còn vận động quyên góp tiền và quà cho các nhà báo và gia đình nhà báo thương binh - liệt sỹ nhân dịp 27/7 hằng năm.

Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng cùng các tổ chức hội nhận bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước.

Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng cùng các tổ chức hội nhận bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước.

Ngoài ra, nhằm góp phần ổn định tư tưởng - chính trị - đạo đức, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của nhà báo, nâng cao tư duy và tay nghề sáng tạo cho đội ngũ nhà báo, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau còn thường xuyên tổ chức các hình thức sinh hoạt chính trị, nghề nghiệp, truyền thống thông qua sinh hoạt ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6; ngày Hội báo Xuân…

Bên cạnh đó, Hội Nhà Báo tỉnh Cà Mau còn phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, duy trì Giải Báo chí truyền thống Trần Ngọc Hy và Giải Báo chí “Ký chân dung Người tốt - việc tốt”; tổ chức Giải Báo chí “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn”; Giải Báo chí “Vì an ninh và bảo vệ Tổ quốc” và cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, Hội cũng đã thực hiện chương trình đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao có nhiều sáng tạo mang lại kết quả nghiệp vụ đích thực. Chính những kết quả trên là nhân tố quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng: Cụ thể, thiết thực trong công tác Hội

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, từ năm 2020 đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đã từng bước củng cố tổ chức bộ máy, đưa công tác Hội đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Nhất là chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị cho hội viên để nâng dần hiệu quả tác nghiệp của đội ngũ, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển báo chí tỉnh nhà.

Cụ thể, bên cạnh phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng còn tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí như viết về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng); Phòng, chống tham nhũng; Thông tin đối ngoại; Phan Ngọc Hiển…

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh hội cũng đã tổ chức trao giấy chứng nhận cho 19 tác phẩm (6 truyền hình, 6 phát thanh, 7 báo viết) của 19 tác giả, nhóm tác giả đã được Tỉnh hội xét chọn đầu tư trong khuôn khổ đề án Tiếp tục hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 cũng được phối hợp tổ chức tốt với các hoạt động trưng bày hơn 350 đầu sách, báo, tạp chí xuân trong cả nước. Triển lãm gần trăm bức tranh, ảnh, chiếu video giới thiệu thành quả hoạt động báo chí truyền thông.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch cho bạn đọc đến với Hội báo Xuân, Hội Nhà báo tỉnh còn phối hợp với ngành y tế địa phương xây dựng phương án phối hợp triển khai các biện pháp “5K”.

Có thể nói, phong trào thi đua của Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đã và đang có nhiều chuyển biến, với những hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác Hội.

Theo Minh Luân/ NB&CL

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-cac-tinh-thuoc-cum-thi-dua-nam-song-hau-chuyen-dong-cua-nhiem-ky-moi-post139026.html