Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo chí của Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019 | 15:2:25

Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: T.F/phapluatxahoi.vn)

Các đại biểu tham dự Hội nghị - (Ảnh: T.F/phapluatxahoi.vn)

Sau 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Hội Nhà báo Thành phố (TP) đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ những người làm báo, đồng hành và góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và Thủ đô, qua các thời kỳ, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Thực hiện chỉ đạo của Chỉ thị 37, Hội nhà báo TP đã thực hiện: Đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô; Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên; động viên khen thưởng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội viên; tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tổ chức Hội đã phát triển nhanh chóng, thu hút đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp. Đến nay, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có 1.069 hội viên sinh hoạt tại 19 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tập trung vào việc tăng cường giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị người làm báo, hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi của hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 37 của thành phố Hà Nội, góp phần đưa chỉ thị đi sâu vào cuộc sống; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo thành phố, cũng như của từng hội viên. Đội ngũ người làm báo Hà Nội ngày càng được kiện toàn, đáp ứng tình hình mới. 

Nhấn mạnh những thách thức đặt ra trong thời gian tới, nhất là nguy cơ báo chí bị truyền thông và mạng xã hội chi phối lấn át, dẫn dắt bằng các thông tin giả mạo, sai sự thật, ông Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và từng hội viên cần phải chú trọng rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Theo: Báo Công luận

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-thanh-pho-cac-co-quan-bao-chi-cua-ha-noi-can-doi-moi-manh-me-hon-nua-post70496.html