Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum: Nâng cao chất lượng hoạt động từ bộ máy chủ chốt đến cán bộ hội viên

Thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 | 16:24:34

Tiếp tục vệt bài "Khi chỉ thị 37 đi vào cuộc sống, Báo Nhà báo & Công luận giới thiệu về Hội Nhà báo Kon Tum đã có nhiều hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng, đổi mới, phát huy tốt vai trò định hướng tuyên truyền, bồi dưỡng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy lãnh đạo Hội 

Đánh giá về tầm quan trọng của Chỉ thị 37, đồng chí Trần Xuân Quyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum cho biết: Kết quả nổi bật nhất của Chỉ thị 37 đối với HNB tỉnh Kon Tum đó là góp phần củng cố tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Từ sau Chỉ thị, Hội đã thành lập được Văn phòng Thường trực riêng, từ đó có riêng những cán bộ chuyên trách báo chí của chứ không còn phải kiêm nhiệm và trưng dụng cán bộ từ các bộ phận khác.

Hội nhà báo tỉnh Kon Tum tiến hành Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nhà báo tỉnh Kon Tum tiến hành Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020

Thường trực Ban chấp hành sau đó đã tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh và các Chi hội trực thuộc, chia tách và thành lập các Chi Hội mới, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và quản lý hội viên.

Đến nay Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum có 7 chi hội và 01 Câu lạc bộ trực thuộc là: Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi hội Báo Kon Tum, Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông, Chi hội Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chi hội các huyện, thành phố và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi.  Hoạt động của các chi hội dần đi vào nề nếp, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, điển hình như Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cùng lúc, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các chi hội với vai trò là hạt nhân hoạt động của Hội, lấy chuyên môn làm nhiệm vụ trung tâm, công tác Hội làm phương tiện củng cố và phát huy vai trò, vị trí của Hội Nhà báo tỉnh.

Làm tốt công tác phát triển hội viên

Sau khi bộ máy tổ chức được kiện toàn, Hội đã có sự chú trọng đặc biệt trong việc phát triển đội ngũ cán bộ nhà báo, phóng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng Nhà nước, những quy định yêu cầu đối với người làm báo.

Trao giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2018.

Trao giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2018.

Để nâng cao ổn định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên - nhà báo nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm xã hội, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo.

Đồng thời với đó, việc tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam; ban hành các kế hoạch và tổ chức quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo với thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; phát động đợt sinh hoạt chính trị- nghiệp vụ trong toàn Hội với chủ đề “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”, “Nâng cao vai trò trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo” cũng được tiến hành một cách tích cực.

Tính đến nay, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức và phối hợp tổ chức hàng chục lớp về nghiệp vụ báo chí cho hội viên. Đồng chí Trần Xuân Quyết nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên, người làm báo này đã được triển khai một cách có hiệu quả. Đến tháng 9/2019, đã mở được 9 lớp bồi dưỡng cho gần 300 lượt học viên tham gia. Các lớp bồi dưỡng về các chuyên đề như xây dựng chương trình phát thanh thực tế, sản xuất video - clip tin trên thiết bị di động, đồ họa cho báo điện tử. Nội dung đều lựa chọn thiết thực nhất, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất của báo chí, truyền thông hiện đại để các nhà báo, hội viên, người làm báo nắm bắt kịp thời, vận dụng trong tác nghiệp.

Hội báo Xuân được Hội Nhà báo Kon Tum phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thường niên.

Hội báo Xuân được Hội Nhà báo Kon Tum phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thường niên.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh cử hội viên-nhà báo tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung bộ tổ chức.

Trong hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum còn tạo thuận lợi cho hội viên tham gia các giải báo chí do Trung ương Hội và các bộ ngành Trung ương tổ chức. Trên cơ sở đó, đã có nhiều nhà báo với nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí.

Quan tâm, khích lệ hội viên kịp thời nhằm động viên tinh thần gắn bó, cống hiến với Hội với nghề

Một trong những hoạt động Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum rất chú trọng là công tác quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Ban Chấp hành Hội đã thường xuyên chỉ đạo Ban kiểm tra và các Chi hội nắm bắt tình hình, chủ động và báo cáo kịp thời can thiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo, kiên quyết đấu tranh và lên án các hành vi sai trái cản trở các nhà báo hoạt động đúng pháp luật.

Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên; Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi giúp hội viên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần như hội thao, Hội thi Tiếng hát người làm báo khu vực Tây Nguyên.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tham gia Hội thao Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyen lần thứ IX năm 2019.

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tham gia Hội thao Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên lần thứ IX năm 2019.

Cùng với đó việc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua-Khen thưởng, Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam một cách minh bạch, công bằng nhưng cũng hết sức tích cực. Hội Nhà báo Kon Tum đã thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Hội Nhà báo tỉnh; Hướng dẫn việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm theo Hướng dẫn của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên; Tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng vào dịp cuối năm. Nhiều Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, cá nhân của Hội là những phần thưởng khích lệ tinh thần cho hội viên nhà báo tiếp tục gắn bó với công việc cũng như các phong trào và hoạt động của Hội.

Có thể thấy rằng, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum xác định: Tổ chức và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có được vững mạnh hay không tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan, trong đó sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban chấp hành, Thường trực Hội, Ban Thư ký các chi hội trực thuộc và đóng góp, hưởng ứng nhiệt tình của Hội viên là rất quan trọng. Với những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 37, hy vọng trong những năm tới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tiếp tục có được những thành tích đáng ghi nhận hơn nữa.

Theo: Minh Khuê/ Báo Công luận

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-tinh-kon-tum-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-tu-bo-may-chu-chot-den-can-bo-hoi-vien-post70289.html