Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X

Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | 18:8:1

Chiều 30/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khoá X Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XI; Dự thảo Điều lệ Hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả công tác giới thiệu nhân sự bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị

Trình bày báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, khoá X Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ, Thường trực Hội, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tích cực triển khai thực hiện.

Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, các cấp Hội Nhà báo trong cả nước luôn cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương Hội, như: tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị toàn thể góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, giới thiệu đại biểu tham gia Ban Chấp hành và bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Cơ quan Trung ương Hội, với chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn, Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ: công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam như hoàn thiện các văn kiện Đại hội, đề án nhân sự... để trình xin ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành cùng các công việc liên quan khác.

Theo đồng chí Hồ Quang Lợi, qua kết quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cho thấy, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Hội đã bám sát tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và Kế hoạch công tác năm 2021.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 được Hội đề ra, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đó là tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội Nhà báo Việt Nam tập trung cao độ để tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2021; kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XV; Giải Bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV; Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII; phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2021.

Trung ương Hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc với hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội, tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị báo chí quốc gia và quốc tế.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam