Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X: Đạt 100% kế hoạch mà Ban Chấp hành đề ra trong kì họp đầu năm

Thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 | 7:30:41

Ngày 04/12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được tổ chức tại Nhà khách La Thành - Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự hội nghị có của đồng chí Đặng Cao Đức - Phó Vụ trưởng Vụ 5 Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam. 

 Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 và 02 bản dự thảo: Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo đó, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Đây cũng là năm Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội, đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành qua các mặt công tác: Xây dựng hội, nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, báo chí, văn phòng, bảo tàng, văn thể, hoạt động xã hội, từ thiện… 

 Chủ tịch và các Phó chủ tịch điều hành Hội nghị

Đặc biệt, đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí và các khóa tập huấn bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ…và triển khai nhiều hoạt động quan trọng khác, như: Ban hành Hướng dẫn và Quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương; xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia để tăng thêm kinh phí tổ chức Giải hàng năm; tổ chức hội thảo tại Quảng Ninh, Cần Thơ, Quảng Ngãi về chủ đề “Nhà báo với mạng xã hội” để xây dựng và ban hành Quy tắc đối với hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội... 

Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Quang Lợi trình bày Dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng công tác năm 2019

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam và các tổ chức Hội trực thuộc đã tích cực tham gia công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với báo chí. Các hoạt động đó đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nêu cao vai trò và vị thế của giới báo chí cả nước và của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí, đời sống xã hội, được dư luận đánh giá cao.

Đặc biệt, rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai như việc phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Hội báo toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội; Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội, công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Tổ chức thành công Giải báo chí Quốc gia lần thứ XII; Phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức thành công Giải bóng bàn Cup Hội Nhà báo Việt Nam – năm 2018; Tổ chức thành công Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo lần thứ VI – năm 2018...

Ngoài ra, Hội cũng tiếp tục kiện toàn, hoàn thành việc thành lập các Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và tham gia đóng góp ý kiến dự thảo sử dụng mạng xã hội của nhà báo – hội viên Hội Nhà báo Việt Nam... Thêm vào đó, hiện nay, có một số tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, đã xây dựng đề án sáp nhập các hội địa phương: Hội Nhà báo vào Hội Văn học Nghệ thuật, Thường trực Thường vụ đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư đề nghị xem xét giữ nguyên tổ chức của Hội Nhà báo Việt Nam như hiện nay.

 Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tặng hoa và chia tay đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam

Cũng theo Dự thảo báo cáo, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, sẽ rất nhiều công việc quan trọng vì đây là năm các tổ chức Hội triển khai công tác đại hội nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, dự kiến vào tháng 8/2020. Trong đó, Hội Nhà báo dự kiến sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2019, như: Triển khai chương trình, kế hoạch về công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Khánh thành con đường từ quốc lộ chính đi vào khu di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng liên quan, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; Tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019; Tổ chức Giải báo chí Quốc gia 2018 và Lễ trao Giải vào 21/6/2019; Tổ chức Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIII năm 2019; Triển khai tốt công tác đối ngoại năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban hành Điều lệ Giải báo chí Quốc gia sửa đổi năm 2018 để phù hợp với thực tế hiện nay (qua 11 năm thực hiện Điều lệ Giải); Phối hợp với các Bộ, ngành chức năng trong việc trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia năm 2018 để tăng mức kinh phí cấp hàng năm cho Giải...

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X với 100% phiếu tín nhiệm (Ảnh: Huy Hoàng)

Thêm vào đó, Hội nhà báo Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên - nhà báo của các cấp Hội Nhà báo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên - nhà báo khi tham gia sử dụng mạng xã hội; tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2019...

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng trao đổi, đóng góp ý kiến vào 02 bản dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam với những điều nên và không nên rất cụ thể, rõ ràng. Nhiều phát biểu tại hội nghị đã đề cập đến các khó khăn thực tế tại địa phương của các cấp Hội đồng thời thảo luận sôi nổi các vấn đề xung quanh việc hội viên - nhà báo tham gia sử dụng mạng xã hội... Các ý kiến phát biểu đều được đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam giải đáp và tháo gỡ ngay tại Hội nghị. 

Cũng tại Hội nghị này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã tặng hoa và chia tay đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà Báo Việt Nam sang nhận công tác Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X với 100% phiếu tín nhiệm.

 Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu  phát biểu tổng kết (Ảnh: Huy Hoàng)
 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đánh giá cao khi nhìn lại một năm hoạt động của trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội trong triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Có thể nói năm qua Hội hoạt động đã đạt 100% kế hoạch của Ban Chấp hành đề ra trong kì họp đầu năm. Ngoài ra các hoạt động khác của Hội cũng đã được thực hiện nề nếp và hiệu quả, đặc biệt Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội đã thực hiện tốt công việc phối hợp với các Ban, Bộ, ngành trong thực hiện Giải Báo chí quốc gia và một số các giải báo chí khác, cần tiếp tục phát huy hơn nữa. Thêm vào đó, các hoạt động xã hội, từ thiện ở trung ương và các cấp hội đã có sự tham gia tích cực, chủ động hơn...Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục, sửa chữa như vẫn còn một số tờ báo, phóng viên xa rời tôn chỉ, mục đích mà giải pháp chính là cần thực hiện tốt đạo đức người làm báo.  Về quy tắc ứng xử của nhà báo khi tham gia mạng xã hội sẽ tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong BCH tại Hội nghị hôm nay để có những điều chỉnh phù hợp trước khi ban hành...

Hội nghị đã tổ chức thành công tốt đẹp, thống nhất về dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X và 02 bản dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều lệ thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam và dự thảo Quy tắc đối với nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Theo: Minh Nam/ Báo Công luận