Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội Nhà báo Việt Nam và Thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017 | 17:29:5

Ngày 22-4, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 20.000 hội viên thuộc 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 18 Liên Chi hội và 199 Chi hội trực thuộc trung ương.

Đồng chí Thuận Hữu- Uỷ viên TƯ Đảng, TBT Báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh- Sơn Hải

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm đầu các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020; Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, thực hiện Chương trình công tác 2016. Hoạt động trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Hội đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017 Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Chỉ thị số 120/CT-HNBVN ngày 10/4/2017 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 nhằm không ngừng xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã thông tin nhanh tới các đại biểu tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng, khẳng định kết quả đạt được của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua ngoài sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn có sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương,  Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đề nghị và mong muốn các phóng viên, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục gắn bó chặt chẽ, đồng hành cùng địa phương đưa tin bài phản ảnh kịp thời, chính xác mọi lĩnh vực nhất là những thành tựu phát triển KT – XH và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng của địa phương; tiếp tục quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng chân trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Hơn 500 đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh- Sơn Hải

Theo Báo cáo của HNBVN, năm 2016 ngoài các hoạt động thường niên, lần đầu tiên Hội đã tổ chức thành công một số sự kiện lớn, quan trọng, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao như: Hội báo toàn quốc 2016, triển khai Luật Báo chí 2016 và ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, các hoạt động đối ngoại của HNBVN trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN…

Với chủ đề trọng tâm xuyên suốt “thực hiện tốt Nghị quyết đại hội X HNBVN, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới” hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của báo chí cả nước. 

 Năm qua, các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đã tập trung cao cho công tác kiện toàn về mặt tổ chức, tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, năm 2016 vừa củng cố bộ máy, lãnh đạo các cấp Hội đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động Hội. Tính đến cuối tháng 3/2017, HNBVN có 280 đơn vị cấp Hội trực thuộc, bao gồm: 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 18 Liên Chi hội và 199 Chi hội với gần 19.300 hội viên. Năm 2016 thành lập mới 9 Chi hội, đổi tên 2 Chi hội, kết nạp 1.648 hội viên, tiến hành xóa tên 357 hội viên, 2 trường hợp bị khai trừ. Số lượng đơn thư tiếp nhận giảm 25,9% so với năm 2015.

 Cũng trong 2016, Hội đã cử 6 đoàn thăm và trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, tham dự Hội nghị các nhà báo thế giới tại Hà Quốc,dự họp nhóm hành động Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) tại Viên Chăn, Lào...và đón đoàn Hội Nhà báo các nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Công tác hoạt động từ thiện của các cấp Hội tiếp tục đạt kết quả tốt với những việc làm thiết thực, đã vận động từ thiện đạt 216,7 tỷ đồng, riêng Hội Nhà báo TP HCM đạt 100 tỷ, TP. Hà Nội trên 10 tỷ, đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ước tính 30,2 tỷ đồng…

Trên cơ sở đó, HNBVN xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 đó là: Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng đáp ứng yêu cầu về mọi mặt, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường Quốc tế, đặc biệt trong cộng đồng ASEAN. 

 Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ảnh- Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi cũng khẳng định, năm 2016 là năm hoạt động sôi động và hiệu quả của các cấp hội. Hội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng được xã hội và giới báo chí đánh giá cao như: Hội báo toàn quốc 2016, triển khai Luật báo chí 2016, Ban hành Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo... Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công tác Hội; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới ...

Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết thêm, trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức theo hướng tập trung về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp hội và hội viên. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở để chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội. Thông qua đó đã phát huy được sức mạnh đồng thuận của hệ thống tổ chức Hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Về công tác tổ chức Hội, năm 2016, cùng với việc củng cố bộ máy, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội đã tiến hành công tác đổi, cấp Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 kết hợp rà soát đội ngũ. Năm 2016 thành lập mới 9 Chi hội, đổi tên 2 Chi hội, kết nạp 1.648 hội viên, tiến hành xóa tên 357 hội viên, 2 trường hợp khai trừ. Nhìn chung, các cấp Hội đều có ý thức đổi mới nội dung, sáng tạo trong phương thức hoạt động, nhờ vậy vai trò, vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên.

Về công tác Nghiệp vụ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Hội, năm 2016, hoạt động nghiệp vụ tiếp tục phát triển và đạt kết quả tốt. Trung ương Hội và các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phong phú như: hội thảo, tập huấn, giao lưu, tọa đàm mang tầm quốc gia cùng nhiều hoạt động nghiệp vụ với nội dung thiết thực, chất lượng cao được các cấp Hội, hội viên hưởng ứng tích cực.

Trong năm, Ban Nghiệp vụ đã tổ chức 27 hoạt động nghiệp vụ, trong đó 11 hội thảo, tọa đàm khoa học-nghiệp vụ báo chí, phối hợp tổ chức 11 giải báo chí và tham gia tổ chức nhiều sự kiện báo chí khác. Nhiều cuộc Hội thảo được dư luận và giới báo chí đánh giá cao; Uy tín của Giải Báo chí Quốc gia ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trong năm 2016 đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm Giải Báo chí Quốc gia, rút ra những bài học và giải pháp cho những năm tới.

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ đã tổ chức được 108 lớp học cho 3.180 lượt hội viên trong cả nước. Công tác tổ chức, nội dung, chương trình lớp học sát với thực tế, được học viên đánh giá cao; Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao từ nguồn kinh phí của Chính phủ tiếp tục được các cấp Hội triển khai, thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có bước chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, góp phần động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Sau khi đánh giá những mặt mà Hội đã làm được trong thời gian qua,  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Hồ Quang Lợi cũng nêu lên một số tồn tại mà các cấp hội cần phải khắc phục trong thời gian tới: trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa cao; Vai trò của một số cụm thi đua chưa thực sự phát huy hiệu quả...

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, theo đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thì Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời kỳ mới; Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Luật Báo chí năm 2016; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đến tất cả tổ chức Hội và hội viên…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh- Sơn Hải

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về những bất cập còn tồn tại trong hoạt động báo chí hiện nay, đặc biệt là việc vi phạm đạo đức nghề báo và những kinh nghiệm cụ thể từ các chi hội. Nhiều đại biểu đã có những bài tham luận, ý kiến đóng góp về hoạt động báo chí như: Vai trò của tổ chức Hội Nhà báo các cấp trong ngăn chặn và xử lý vi phạm đạo đức báo chí; Công tác tổ chức các tuyến bài chính luận; Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí tham dự Giải Báo chí Quốc gia…

Đồng chí Thuận Hữu cho rằng, nội dung thảo luận và những ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy hoạt động báo chí theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo đã khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam tại địa chỉ: hoinhabaovietnam.vn; Nhabaovn.vn; chandungnhabao.vn. Đây là công cụ tích hợp thông tin hành chính điện tử, đồng thời là công cụ truyền thông đa phương tiện của Hội Nhà báo Việt Nam trên mạng internet bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh với gần 30 chuyên mục tiện ích, hấp dẫn.

Hồng Hà