Họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2018)

Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018 | 21:43:51

Sáng 19-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2018). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Đ/c Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi họp báo.

Từ cuối năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Trong đó, xác định thời gian tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương được chia làm 3 đợt: Đợt 1, từ tháng 1-2018 đến ngày 11-4-2018; đợt 2 từ tháng 5-2018 đến kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đợt 3 từ tháng 9-2018 đến ngày 7-11-2018. Ba đợt thi đua đã và sẽ diễn ra nhiều hoạt động được tổ chức từ Đảng ủy Khối đến cơ sở, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm giáo dục truyền thống của Đảng bộ cho cán bộ, đảng viên, người lao động, qua đó bồi dưỡng niềm tin, lòng tự hào, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; phấn đấu vươn lên, thi đua lao động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào ngày 6-11-2018. Đảng ủy Khối sẽ tuyên dương, khen thưởng một số cán bộ, đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Khối.

Đảng bộ Khối đã tổ chức một số hoạt động lớn, nổi bật là: Phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối; tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống thông qua sinh hoạt chi bộ; mở chuyên mục “Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương - 70 năm xây dựng và trưởng thành” trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối, Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối, các báo, tạp chí ngành ở các cơ quan Trung ương; tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vinh danh, nhân rộng gương điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cùng các đại biểu, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, làm rõ một số vấn đề như: Hoàn cảnh ra đời, những đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong thời kỳ đầu mới thành lập; biện pháp thúc đẩy các phong trào trong đợt thi đua chào mừng ngày truyền thống của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương; kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua...

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền hoàn cảnh, ý nghĩa lịch sử sự ra đời và quá trình phát triển của Đảng bộ Khối; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ và của đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ cách mạng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng đảng, trọng tâm là phản ánh tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các quy định, chỉ thị của Trung ương; đồng thời, tăng cường tuyên truyền kết quả tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, các cơ quan Trung ương và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian vừa qua. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức đảng và đảng viên điển hình tiên tiến nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ Khối và toàn xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Đồng chí Sơn Minh Thắng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ khối và đưa tin sâu rộng, hiệu quả, kịp thời hơn nữa để chuyển tải các thông tin về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc ở các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo: Phạm Giang/ Tạp chí Xaydungdang