Hợp nhất đơn vị, sở, ngành: Phải tránh “giữ người nhà, đá người tài”

Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2019 | 16:11:4

Đã có nhiều ý kiến lo ngại khi các địa phương tiến hành sáp nhập, hợp nhất nhiều đơn vị, sở, ngành sẽ diễn ra tình trạng “giữ người nhà, đá người tài”. Tuy nhiên qua thực tế tìm hiểu của Lao Động ở các địa phương thí điểm như Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh… thì bước đầu cho thấy những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc lựa chọn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Mặc dù vậy, tình trạng dôi dư cán bộ, viên chức cần phải có chính sách hợp lý, công tâm để giải quyết.

Quyết liệt tinh gọn ở Lào Cai

Theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ngay sau Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh uỷ Lào Cai đã quyết định ra chủ trương thí điểm hợp nhất 2 cơ quan chuyên môn cấp sở thuộc tỉnh. Sở GTVT và Sở Xây dựng có nhiều nhiệm vụ chung, tương đồng, thuận lợi cho việc hợp nhất nên đã lựa chọn để thực hiện thí điểm.

Để tránh việc hợp nhất mang tính cơ học, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở: Nội vụ, Xây dựng và GTVT tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng đến cấp sở để tập trung xây dựng đề án hợp nhất hai sở này thành Sở GTVT - Xây dựng. Ngoài ra, việc xây dựng vị trí việc làm cũng đặc biệt được trú trọng, sao cho phù hợp, gắn với việc tinh giản đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, đến năm 2020 đảm bảo giảm được 10% tổng biên chế.

Tỉnh ủy Lào Cai chủ động tiến hành rà soát nguồn nhân lực, tránh bổ nhiệm chức danh bằng “quan hệ - tiền tệ”, tổ chức thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị thuộc sở. Theo đó, với vị trí lãnh đạo sở, sau khi hợp nhất 2 sở, số lượng lãnh đạo gồm Giám đốc và 5 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, theo cơ cấu khung số lượng thì chức danh phó giám đốc không quá 3 người, do vậy thời điểm khi thực hiện hợp nhất sẽ dôi dư 2 phó giám đốc. Đây cũng là bài toán quan trọng cần phải giải quyết trong quá trình hợp nhất, do vậy năm 2018, Lào Cai đã điều động, bổ nhiệm một phó giám đốc sở về làm Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên và tháng 1.2019, thêm một phó giám đốc nghỉ chế độ theo quy định. Tính đến thời điểm hiện tại, về số lượng lãnh đạo sở theo cơ cấu đảm bảo, gồm 3 phó giám đốc, không dôi dư, không vượt quá số lượng quy định.

Đối với công chức lãnh đạo, quản lý là trưởng, phó phòng, tỉnh Lào Cai chỉ đạo dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý là phó trưởng phòng và sẽ thực hiện việc sắp xếp lãnh đạo dôi dư theo lộ trình đến năm 2020, đảm bảo số lượng tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, phó trưởng phòng được nghỉ hưu giai đoạn từ tháng 8.2018 đến hết năm 2020, không được bổ nhiệm thêm mới; trưởng phòng nghỉ hưu, phải lựa chọn phó trưởng phòng có chuyên môn, có năng lực bổ nhiệm làm trưởng phòng; những trưởng phòng, phó trưởng phòng còn lại được điều động, tăng cường, giúp đỡ cho các huyện, thành phố có nhu cầu.

Riêng với công chức và người lao động dôi dư do hợp nhất, chủ yếu là lái xe, văn thư, kế toán, hành chính tổng hợp, tạp vụ, thủ quỹ… tỉnh đã tập trung xây dựng theo vị trí, việc làm phù hợp, đồng thời tinh giản các đối tượng dôi dư này theo lộ trình đến 2020 phải đảm bảo ít nhất giảm 10% tổng biên chế theo quy định.

Mạnh tay sắp xếp ở Hà Giang

Cũng là một trong những tỉnh sớm triển khai hợp nhất các đơn vị, sở ngành, nhằm tinh giản bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh Hà Giang với những đặc thù riêng đã thí điểm Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND hợp nhất thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Theo ông Lương Văn Đoàn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang: Trước khi hợp nhất, 3 văn phòng trên có tổng số 17 phòng, ban, đơn vị. Sau khi hợp nhất, số lượng phòng, ban, đơn vị được giảm xuống còn 13, nhưng vẫn vượt 2 phòng theo quy định.

Để việc sắp xếp bộ máy được tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như tinh gọn tối đa bộ máy, tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định 155 về việc điều chuyển, điều động biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng… do vậy đã giảm được 5 người so với trước khi hợp nhất. Tổng số người trong Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sau hợp nhất là 177 người, trong đó có 108 biên chế công chức, 42 người làm sự nghiệp khác và 27 người hợp đồng.

Đối với việc sắp xếp chánh văn phòng và cấp phó, trước khi hợp nhất, 3 văn phòng có 4 cán bộ làm phó văn phòng, 3 cán bộ làm chánh văn phòng, sau khi hợp nhất có 1 chánh văn phòng và 6 phó chánh văn phòng. Theo lộ trình đến năm 2020, số lượng phó chánh văn phòng sẽ tiếp tục giảm theo quy định. Và thực tế, tháng 7.2019, một đồng chí phó chánh văn phòng tỉnh Hà Giang đã được điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Riêng lãnh đạo cấp phó phòng và tương đương sau khi hợp nhất tăng từ 25 lên 33 người, do sắp xếp 2 cán bộ trưởng phòng làm phó phòng và bổ nhiệm mới 6 người. Như vậy, sau quá trình sắp xếp, số lượng cấp trưởng cơ quan tỉnh giảm 2 người, số lượng cấp phó tăng 2 người, văn phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế theo chỉ tiêu, lộ trình.

Sau sáp nhập, người lao động nói gì? 

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Nhung - Chánh Văn phòng Sở GTVT - Xây dựng - cho biết: Sau hơn một năm hợp nhất, tình hình hoạt động của sở đã đi vào ổn định, thuận lợi và có hiệu quả. Chất lượng và tiến độ công việc của các phòng chuyên môn vẫn được đảm bảo tốt, không có sự chồng chéo nhiệm vụ giữa các phòng, không gặp khó khăn, vướng mắc gì trong công tác chỉ đạo điều hành. Công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn được rút ngắn thời gian rất nhiều so với khi chưa hợp nhất. 

Kết quả đó là do việc tuyên truyền và ổn định tư tưởng cho cán bộ công chức, người lao động trước khi hợp nhất và việc bố trí nhân sự, sắp xếp các phòng chuyên môn hợp lý, sắp xếp vị trí việc làm cho từng cán bộ công chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên, nên tư tưởng của cán bộ công chức trong cơ quan luôn thoải mái, không bị gò bó, đều phát huy được hết khả năng, năng lực sở trường, đem lại sự đoàn kết và hiệu quả cao.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh: Tinh giản làm sao để không xảy ra việc “giữ người nhà, đá người tài”

“Hợp nhất các đơn vị, tinh giản biên chế, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước, hướng tới phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp, là điều cần kíp phải thực hiện. Thế nhưng, thực hiện thế nào, thực hiện có nghiêm túc không, người tài có được sử dụng để phát huy tối đa năng lực hay người nhà lãnh đạo “lên ngôi” là vấn đề cần phải xem xét thấu đáo. Tôi cho rằng, mục tiêu của Chính phủ là tinh giản biên chế, đặc biệt là nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý Nhà nước. Việc hợp nhất các sở, ngành địa phương sẽ góp phần vào thực hiện việc này. Tuy nhiên, sau khi tiến hành hợp nhất sẽ dẫn đến tình trạng dôi dư cán bộ, viên chức, do đó cần phải có chính sách hợp lý, đồng thời cũng nhân cơ hội sáp nhập lựa chọn những người có năng lực, có trình độ, phù hợp với công việc, để thực hiện nhiệm vụ. Quá trình đó cần phải được đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan, công tâm, có theo dõi cả quá trình làm việc, để tránh “giữ người nhà, đá người tài” làm cho những người trong cuộc không thoải mái, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Thực tế vừa qua lo ngại “con ông, cháu cha” ngồi chỗ mát cũng đã xảy ra chỗ nọ, chỗ kia ở một số địa phương - ông Dĩnh nói.

Hợp nhất phải khách quan, công tâm, tránh hậu duệ, người nhà

Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa: Việc sáp nhập một số đơn vị, sở ngành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng, ban, đơn vị cấp quận huyện là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện với nhau, công tác cán bộ phải được theo dõi một cách bài bản, đánh giá cán bộ một cách vô tư, công tâm, khách quan, trung thực. Phạm Đông-Trần Vương

Định hướng trước công tác cán bộ

Đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Cường (đoàn Lào Cai) cho biết: Từ khi tỉnh Lào Cai thực hiện việc hợp nhất đến nay, mọi hoạt động của các sở ngành vẫn bình thường. Đặc biệt, tỉnh đã đưa ra được cách thức giải quyết cán bộ, công chức dôi dư tỉnh và định hướng về công tác sắp xếp cán bộ, công chức, nên được cán bộ, nhân dân ủng hộ. P.Đông - T.Vương

TPHCM: Việc sáp nhập các sở sẽ hình thành “siêu sở”

Ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh - cho biết: Sau khi nhận được văn bản của Bộ Nội vụ, UBND thành phố đã giao cho Sở Nội vụ tham mưu về việc thí điểm hợp nhất các sở. Tuy nhiên, ông Lắm cho rằng, việc sáp nhập các sở sẽ hình thành “siêu sở” và gây ách tắc trong giải quyết công việc. Theo ông Lắm, hiện các sở của thành phố như Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính khối lượng công việc rất lớn, nếu nhập lại thì không làm nổi. Mà không làm nổi thì công việc sẽ đình trệ, tác động đến sự phát triển của thành phố. Minh Quân

TIẾN NGUYỄN

Theo báo Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/hop-nhat-don-vi-so-nganh-phai-tranh-giu-nguoi-nha-da-nguoi-tai-771797.ldo