Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XIII - năm 2018

Thứ hai, ngày 28 tháng 1 năm 2019 | 16:42:43

Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XIII - Năm 2018. Xem tại đây

Mẫu đăng ký tác phẩm Báo chí Quốc gia XIII - 2018. Xem tại đây