Đồng hành cùng doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đã đi vào cuộc sống của người dân khắp mọi miền đất nước và đã phát huy tốt sứ mệnh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của toàn dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa nắm được cách thức đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo quy định, hiện nay, ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn quốc đều có hệ thống đại lý thu - do cơ quan BHXH ký hợp đồng. Tùy từng địa bàn sẽ có những đại lý thu như: Đại lý thu UBND xã, đại lý thu Hội Phụ nữ, đại lý thu Hội Nông dân, đại lý thu Mặt trận Tổ quốc, đại lý thu Trung tâm Y tế, đại lý thu Trạm Y tế xã, hệ thống đại lý thu Bưu điện hoặc Viettel. Do đó, người dân có thể đến những đại lý thu này để nhận được tư vấn về việc tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; đồng thời bạn có thể đăng ký tham gia ngay cho người thân với đại lý đó.

Về thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình, theo quy định, đối với trường hợp tham gia lần đầu, bạn cần điền đầy đủ, chính xác thông tin vào Mục I và Phụ lục thành viên HGĐ của Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS) do đại lý thu BHXH, BHYT cung cấp, kèm theo bản chụp hoặc bản sao CMND/CCCD và nộp tiền cho đại lý thu.

Đối với trường hợp tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, bạn chỉ cần đóng tiền cho đại lý thu vào thời gian trước khi hết hạn thẻ. Sau 3 ngày - kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ hợp lệ và tiền đóng của đại lý thu chuyển đến, thì bạn sẽ được nhận thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển về thông qua đại lý thu.

S.A/ Cổng TTĐT HNB VN