Hướng dẫn thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017 | 8:58:10

Hướng dẫn số 05/HD-HNBVN về việc Thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương 2016.

Ngày 13/9/2016, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - đồng chí Hồ Quang Lợi - đã kí Hướng dẫn số 05/HD-HNBVN về việc Thực hiện Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương 2016. Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải Hướng dẫn dưới định dạng PDF:  Hướng dẫn Chất lượng cao 2016.