Hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 | 14:58:49

Văn bản số 177/HD-HNBVN ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem và tải văn bản, mẫu biểu liên quan tại đây...