Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XII-2017

Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018 | 10:41:2

Ngày 09/02/2018, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ban hành văn bản số 106/HD-HĐGBCQG về việc "Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XII-2017", chi tiết xem tại đây