Hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế

Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 | 15:1:4

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, các nhà quản lý đã chia sẻ, giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến nội dung này, đặc biệt là chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV)

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, nguồn Quỹ BHYT đang giữ vai trò chủ yếu trong nguồn kinh phí hoạt động của ý tế trường học với khoảng 82%, trong khi phần chi từ ngân sách Nhà nước chỉ chiếm khoảng 18%. Hiện nay, HSSV là một trong những nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT cao nhất và là đối tượng có tỷ lệ tham gia cao nhất trong nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ. Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã tăng đáng kể từ 70% năm học 2010 - 2011, 85% năm học 2014 - 2015, tăng lên 92,5% năm học 2016 - 2017 với khoảng 15,9 triệu HSSV.

Trên thực tế, Quỹ BHYT đã giúp chi trả các chi phí khám, chữa bệnh cho HSSV tham gia BHYT bị rủi ro thương tích, đau ốm phải điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước. Đồng thời, nguồn kinh phí trích lại 7% từ số thu BHYT HSSV là nguồn tài chính quan trọng đối với hoạt động YTTH và giúp các nhà trường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Mặc dù vậy, hiện nay vẫn còn khoảng 7,5% số HSSV chưa tham gia BHYT. Điều này là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV nói riêng; một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm triển khai BHYT HSSV và chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, BHYT là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ của ngành Bảo hiểm Xã hội và ngành Giáo dục và Đào tạo, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện BHYT HSSV không chỉ là quyền lợi về sức khỏe đối với HSSV, mà còn có ý nghĩa giáo dục về trách nhiệm xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng tinh thần tương thân, tương ái “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Theo quy định hiện nay, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT. HSSV chỉ cần đóng 70% chi phí, 30% còn lại sẽ được ngân sách chi trả. Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng trong năm 2017 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nếu HSSV đăng ký tham gia BHYT thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31-12-2017.

Đối tượng có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng BHYT. Riêng HSSV năm cuối thì nhà trường chỉ tổ chức thu tiền đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: Lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo... đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28-6-2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, chỉ tiêu được đặt ra đối với ngành giáo dục là 100% HSSV tham gia BHYT từ năm học 2017-2018. Để đạt mục tiêu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV bằng nhiều hình thức đến HSSV và cha mẹ học sinh.

Đăng Khoa/Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam