Hưởng ứng “Giải báo chí với phát triển bền vững 2019”

Thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019 | 10:15:32

Trên cơ sở tiếp nối thành công của mùa giải năm 2018, Viên Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam tiếp tục tổ chức “Giải báo chí với phát triển bền vững 2019” theo chủ đề 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs).

Hưởng ứng Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc, tháng 5/2017, Chính phủ Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (VSDGs). Năm 2018, RED đã tổ chức “Giải báo chí với phát triển bền vững 2018” và đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các nhà báo.

Trao thưởng

Trao thưởng "Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018". Ảnh: BTC

Từ thành công đó, RED cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam tiếp tục tổ chức “Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019” theo chủ đề 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs). Trong đó có một số chủ đề ưu tiên như: Chủ đề “Tiếp cận thông tin”; chủ đề “Bảo vệ quyền trẻ em”; Chủ đề “Ô nhiễm không khí”; Chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”…

Giải đã được phát động vào ngày 23/11/2018 và tái phát động vào ngày 20/9/2019.

Với mong muốn được đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong quá trình hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển trân trọng đề nghị lãnh đạo cơ quan báo chí khuyến khích các nhà báo gửi bài tham dự Giải và chia sẻ thông tin về “Giải báo chí với phát triển bền vững 2019” trên các kênh thông tin của cơ quan báo chí, giúp lan tỏa hơn nữa ý nghĩa của Giải.

Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 30/11/2019. Lễ trao Giải dự kiến diễn ra vào đầu tháng 1/2020.

Giá trị Giải thưởng: Giải A 20 triệu, Giải B 15 triệu và Giải C 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận. Các tác giả gửi tác phẩm hoặc cộng đồng có thể đề cử tác phẩm báo chí dự Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký tại http://jsd.red.org.vn/maudang ky.docx).

Theo: Báo Công luận