Giám sát báo chí

Huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đề nghị nhà báo, phóng viên cần có văn bản khi gặp lãnh đạo huyện

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Ngọc Nhi vừa ký văn bản gửi các phòng, ban, xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Cụ thể, chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành văn bản số 127/UBND -TN về tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Đáng chú ý, UBND huyện Bảo Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên khi gặp gỡ lãnh đạo UBND huyện để trao đổi thông tin (kể cả ngoài giờ) cần có văn bản và đăng ký theo quy định (kèm theo giấy tờ liên quan theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông).

huyen bao lam tinh lam dong de nghi nha bao phong vien can co van ban khi gap lanh dao huyen hinh 1

Văn bản của UBND huyện Bảo Lâm về việc tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Văn bản của UBND huyện Bảo Lâm được ban hành sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Theo UBND tỉnh, trong thời gian qua, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn lúng túng, chưa thực hiện nghiêm túc và chủ động trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Bên cạnh đó, việc phối hợp cung cấp thông tin chưa đạt yêu cầu dẫn đến một số thông tin báo chí về tỉnh Lâm Đồng chưa thực sự khách quan, diễn đạt chưa đầy đủ sự việc.

Theo quy định của Luật Báo chí 2016, nhà báo được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.

Theo Vũ Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/huyen-bao-lam-tinh-lam-dong-de-nghi-nha-bao-phong-vien-can-co-van-ban-khi-gap-lanh-dao-huyen-post177433.html