Infographic: Những thay đổi khi đăng ký xe từ 1/8

Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020 | 19:3:22

Từ ngày 1/8, người dân cần biết một số điểm mới về quy trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.