Hệ thống văn bản

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch số 48/KH-HNBVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Xem và tải văn bản tại đây