Kế hoạch tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2019

Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019 | 16:25:45

Thực hiện Nghị quyết Đại hội X và Kế hoạch Công tác năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam; căn cứ nội dung Đề án tổ chức Hội Báo toàn quốc hàng năm đã được phê duyệt ngày 27/12/2016, ngày 26/12/2018, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội Báo toàn quốc 2019 ký, ban hành Kế hoạch số 70/KH-HBTQ2019  về việc tổ chức Hội Báo toàn quốc 2019 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân"

Xem và tải Kế hoạch tại đây