Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019 | 15:4:22

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ký, ban hành Kế hoạch số 71/KH-HNBVN về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Xem và tải kế hoạch tại đây.