Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 | 14:32:9

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Ban Chỉ đạo Lễ Kỷ niệm 70 năm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ban hành Kế hoạch số 74/KH-HNBVN về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 04/4/2019 tại Khu Du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Xem và tải kế hoạch tại đây .