Khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI năm 2016

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 | 16:22:47

Ngày 28/4 đã diễn ra Khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI năm 2016. Tham dự buổi Khai mạc có sự tham dự của đồng chí Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, đồng chí Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên các báo, đài TW.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải cho biết, thực hiện Quyết định số 1694/ QĐ- TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia và thực hiện Điều lệ Giải, Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí quốc gia lần thứ XI- năm 2016 gửi các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các Liên chi Hội và Chi hội trực thuộc, các cơ quan báo chí để thực hiện.

Toàn cảnh buổi lễ Khai mạc

Cơ cấu Giải báo chí quốc gia Lần thứ XI- năm 2016 gồm 11 loại giải và Giải đặc biệt, Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét. Báo in có 3 loại giải gồm Giải Tin, bài, phản ánh, phỏng vấn; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Báo nói (Phát thanh) có 2 loại giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký. Báo hình (Truyền hình) có 3 loa giải: Giải Tin, phóng sự, ký sự; Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm; Giải Phim tài liệu truyền hình. Báo điện tử có 2 loại giải bao gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tòa đàm, giao lưu trực tuyến; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Giải báo chí có 1 loại là Giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.

Giải đặc biệt và Giải phụ; Hội đồng Giải xem xét quyết định, tùy tình hình cụ thể. giải.

Theo sự phân công, ông Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng sơ khảo và ông Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Nghiệp vụ, Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải là Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo.

Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng sơ khảo làm việc với Thường trực Hội đồng Giải báo chí quốc gia cũng như Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nma về những vấn đề liên quan trong quá trình tiến hành tuyển chọn.

Chủ tịch Hội đồng sơ khảo có trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ Ban Thư ký Tổng hợp và các Ban giúp việc Hội đồng Giải có liên quan để đảm bảo thành công của vòng chấm sơ khảo, cũng như thành công chung của Giải báo chí quốc gia Lần thứ XI- năm 2016.

Hội đồng sơ khảo gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 60 thành viên, đại diện cho các cơ quan báo chí (gồm các loại hình báo chí) của TW, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Hội đồng sơ khảo được chia thành 10 Tiểu ban để chấm 11 loại giải.

Ông Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí quốc gia phân công các cán bộ làm thư ký của Hội đồng sơ khảo.

Thư ký Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ:

-Tổng hợp vào sổ, sắp xếp, photocopy, phân chia tác phẩm theo từng thể loại đúng văn bản Hướng dẫn để giao cho các Trưởng tiểu ban của Hội đồng sơ khảo.

-Giúp Chủ tịch Họi đồng sơ khảo và Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Giải theo dõi, đôn đốc việc chấm ở các Tiểu ban, đảm bảo đúng thời gian quy định.

-Tập hợp kết quả chấm của các Tiểu ban, chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng sơ khảo, ghi biên bản các phiên họp.

-Giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên Hội đồng sơ khảo và giữa mối liên hệ giữ Chủ tịch Hội đồng sơ khảo với Thường trực Hội đồng Giải

Về cách cho điểm

Các tác phẩm dự giải được đánh giá bằng hình thức chấm điểm (thang điểm 10). Số điểm chính thức của mỗi tác phẩm là điểm chia trung bình của tổng số điểm của các thành viên chia cho số thành viên tham gia chấm tác phẩm đó.

Việc chấm của từng thành viên Hội đồng sơ khảo đối với một tác phẩm không được chênh nhau từ 2 điểm trở lên.

Thành viên Hội đồng sơ khảo có tác phẩm dự Giải (kể cả có tên trong nhóm tác giải) không được chấm và cho điểm tác phẩm của mình (phải thể hiện trong Biên bản)

Về quy trình chấm

Vòng 1

Thư ký Hội đồng sơ khảo giao tác phẩm và các hồ sơ cần thiết cho các thành viên tiểu ban. Các Tiểu ban phát thanh và truyền hình sẽ tiến hành việc chấm, thẩm định các tác phẩm chung ở tiểu ban. Trưởng các Tiểu ban xác định lịch chấm ở các Tiểu ban và thông báo cho Thư ký Hội đồng sơ khảo biết để sắp xếp, bố trí.

Các thành viên nghiên cứu, xem xét tác phẩm và các hồ sơ cần thiết, ghi nhận xét, đánh giá và dự kiến số điểm của mình cho đối với từng tác phẩm. Tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm căn cứ vào “Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XI- năm 2016” và điều lệ Giải

Sau khi các thành viên chấm xong, từng tiểu ban họp trao đổi nhận xét, đánh giá về các tác phẩm. Sau đó từng thành viên chính thức cho điểm và từng tiểu ban chọn ra các tác phẩm có điểm chia trung bình từ cao xuống thấp để đưa vào chung khảo và có biên bản để chuyển tới Thư ký Hội đồng sơ khảo.

Vòng 2

Trưởng và Phó các tiểu ban của Hội đồng sơ khảo họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng sơ khảo (Có sự tham gia của Thường trực Hội đồng Giải và Ban thư ký tổng hợp Giải) để nghe báo cáo kết quả chấm ở các tiểu ban.

Danh sách các tác phẩm được vào vòng chung khảo xếp riêng từng tiểu ban theo thứ tự từ cao xuống thấp theo số điểm chính thức mà các tác phẩm đạt được.

Văn bản các phiên họp của Hội đồng sơ khảo kiến nghị về những vấn đề cần phải được xem xét thẩm tra thêm, văn bản cuộc họp của các tiểu ban cùng các ý kiến đánh giá của các thành viên, phiếu nhận xét và số điểm cho đối với từng tác phẩm được chuyển giao cho Hội đồng giải để Hội đồng có cơ sở xem xét. Các văn bản nhận xét, đánh giá nêu trên và số điểm mà các thành viên Hội đồng sơ khảo cho đối với mỗi tác phẩm được giữ bí mật tuyệt đối.

Thường trực Hội đồng Giải và Hội đồng chung khảo sẽ trực tiếp nghe Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo cáo kết quả sơ khảo, trước khi các thành viên Hội đồng Giải và Hội đồng chung khảo chính thức thẩm định các tác phẩm vòng chung khảo.

Thời gian chấm sơ khảo từ ngày 28/4/2017 đến 19/5/2017.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết, cùng với các hoạt động khác như Hội báo Xuân, Hội báo Toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia là hoạt động quan trọng nhất trong một năm. Trong 2016, đời sống chính trị, xã hội diễn ra hết sức sôi động, chúng ta có 1550 tác phẩm trên cả nước tham dự cuộc thi, đó là một khối lượng tác phẩm lớn giao cho chúng ta. Chúng tôi thấy trên thực tế, việc chấm hội đồng sơ khảo hết sức quan trọng. Trong nhiều trường hợp, kết quả chấm điểm hội đồng sơ khảo có tác động quan trọng đến hội đồng chung khảo. Chúng ta sẽ chọn lựa ra 140 tác phẩm vào chung khảo, nếu chúng ta không chấm chặt chẽ trong quá trình sơ khảo thì việc chấm hội đồng chung khảo sẽ phức tạp.

Hội đồng sơ khảo là tổ chức tư vấn Hội đồng Giải báo chí quốc gia, chịu trách nhiệm cho việc quyết định cho việc chuyển tác phẩm lên Hội đồng chung khảo, từ đó chọn ra những tác phẩm xứng đáng trao giải báo chí Quốc gia.

Bài: Hồng Hà- Ảnh: Ngô Khiêm/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam