Khẩn trương thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017 | 9:58:35

Hôm qua 21-6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội (QH) khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự và bế mạc sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Kỳ họp này của QH đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Nhiều vấn đề “nóng” được cử tri và nhân dân quan tâm được các đại biểu dành thời gian thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất xác đáng, góp phần quan trọng hoàn thiện các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, trọng tâm là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế,

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Thực hiện chức năng lập pháp của mình, QH đã nghiên cứu, trao đổi, xem xét, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về sáu dự án luật khác. Trong đó, có nhiều luật, nghị quyết quan trọng, điều chỉnh những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, đáng chú ý, như: Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016”; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13... Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước... QH đã dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích toàn diện, sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, nêu rõ những thành quả quan trọng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những yếu kém trong một số ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, các đại biểu QH đã tiến hành chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các thành viên Chính phủ với nhiều vấn đề nóng của đất nước. Tại phiên chất vấn, các đại biểu QH đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; nhất là tích cực tranh luận, không chỉ tranh luận giữa đại biểu với các thành viên Chính phủ mà còn tranh luận giữa đại biểu với đại biểu để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ hiểu sâu, nắm chắc thực trạng của ngành, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu QH chất vấn; thẳng thắn nhận trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp quyết tâm khắc phục những hạn chế. Mặc dù nhiệm kỳ mới được một năm, nhưng Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành công việc, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội.

QH yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan, các địa phương trong cả nước có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm để các quyết định của QH được triển khai đồng bộ, toàn diện và có kết quả trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ ba, QH khóa XIV đã kết thúc thành công, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, cử tri. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo: Báo Nhân Dân