Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng

Thứ sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2019 | 10:57:57

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I - 2019, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I - năm 2019 là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nói riêng.

Đắk Lắk tổ chức Giải báo chí xề xây dựng Đảng lần I năm 2019. Ảnh: qdnd.vn.

Đắk Lắk tổ chức Giải báo chí xề xây dựng Đảng lần I năm 2019. Ảnh: qdnd.vn.

Các tác phẩm tham gia Giải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019 và chưa tham dự, đăng ký tham dự các giải báo chí khác.

Giải được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm phản ánh về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật hiện hành khác. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể có nhiều tác phẩm tham dự giải. 

Ban tổ chức hy vọng  các đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến khích tác giả, nhóm tác giả viết, sáng tác và tham gia hưởng ứng Giải; các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo công tâm, khách quan lựa chọn những tác phẩm báo chí thực sự có chất lượng để trao giải, góp phần động viên, khuyến khích các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục sáng tạo các tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. 

Theo: Báo Công luận