Khánh Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí

Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2020 | 11:18:44

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc triển khai Chỉ thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin về những vấn đề dư luận quan tâm cho đội ngũ nhà báo, phóng viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ người làm báo của tỉnh.

Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý - 2020.

Lễ Khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý - 2020.

UBND tỉnh đề nghị cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả.

Hội Nhà báo tỉnh khuyến khích, động viên đội ngũ người làm báo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền; góp phần đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phát triển đảng cho đội ngũ người làm báo; tạo điều kiện để phóng viên, nhà báo được tham gia các hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/khanh-hoa-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-bao-chi-post94150.html