Khí thế thi đua sôi nổi - động lực tập hợp, đoàn kết người làm báo Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Thi đua đồng hành cùng công cuộc đổi mới ở địa phương

Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020 | 16:15:9

Để đồng hành và xứng tầm là ngôi nhà chung quy tụ người làm báo trong tỉnh, HNB Tuyên Quang đã coi trọng việc nâng cao nghiệp vụ cho hội viên song hành với nhiệm vụ chính trị góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền trên địa bàn. Từ đó, hoạt động của HNB tỉnh có những chuyển biến rõ nét...

Chất lượng nghiệp vụ hội viên ngày một nâng cao

Vẫn nhớ, phát biểu tại Đại hội HNB Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Trong thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng báo chí Tuyên Quang đã có bước phát triển tích cực về quy mô, nội dung và hình thức thể hiện. Hội Nhà báo Tuyên Quang đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết những người làm báo, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Tuyên Quang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để có được sự ghi nhận ấy, trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành HNB Tuyên Quang đã tích cực bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo chức năng và chương trình công tác được giao. Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng hội viên. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, hằng năm Hội đều phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí HNBVN và các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề và theo từng loại hình báo chí... với tổng số gần 200 lượt hội viên nhà báo tham gia; phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh cử gần 100 lượt hội viên nhà báo tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ HNBVN tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh bạn. Có hàng trăm lượt tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao được Hội hỗ trợ kinh phí kịp thời. Nhiều hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham gia và đoạt các giải thưởng báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức.

Đáng chú ý, Thường trực Hội đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ đạo các Chi hội vận động hội viên tích cực hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; phản ánh đầy đủ, sâu rộng các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh trong năm 2019...

Song song với đó, Hội cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức Hội và Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2018. Ngoài ra, tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2019 với nhiều giải cao. Tổ chức thành công lễ trao giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019... Ngoài ra, hằng năm Hội đều triển khai thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Tổ chức các cuộc hội thảo nghiệp vụ báo chí, duy trì thường xuyên có chất lượng Giải Báo chí Tuyên Quang; phối hợp với các cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành tổ chức các cuộc thi báo chí, về chủ đề: Xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng... tạo ra một “sân chơi” nghiệp vụ bổ ích, thiết thực cho các hội viên nhà báo, qua đó góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên và chất lượng thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Mỗi năm có gần 40 tác phẩm báo chí tiêu biểu được Hội Nhà báo tỉnh trao giải, góp phần động viên các nhà báo, hội viên tích cực hơn nữa trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao...

Không chỉ vậy, Hội đã duy trì việc xuất bản và từng bước nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Đặc san Người làm báo Tuyên Quang mỗi quý một số, góp phần thiết thực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên nhà báo. Trong nhiệm kỳ, Hội đã xây dựng Đề án và ra mắt Trang thông tin điện tử “hoinhabaotuyenquang.org.vn”). Đây là diễn đàn chính thống về các hoạt động, công tác Hội, là kênh kết nối thông tin hoạt động báo chí của địa phương với báo chí Trung ương, các tỉnh bạn, giúp cho hội viên tiếp cận với những kiến thức, nghiệp vụ bổ ích của làng báo cả nước và thế giới.Có thể nói Tuyên Quang là một trong số ít Hội Nhà báo tỉnh trên phạm vi toàn quốc có trang TTĐT và hoạt động hiệu quả, rất đa dạng, phong phú, hữu ích.  

Gắn kết hoạt động Hội và cơ quan báo chí với hoạt động của địa phương, cơ sở

Hội Nhà báo Tuyên Quang tổ chức Hội báo Xuân 2020.

Hội Nhà báo Tuyên Quang tổ chức Hội báo Xuân 2020.

Tinh thần này sẽ tiếp tục là định hướng thi đua thời gian tới trong hoạt động của HNB Tuyên Quang. Trên thực tế, với chức năng tham gia chỉ đạo, quản lý báo chí, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, Hội Nhà báo tỉnh đã có nhiều cố gắng phối hợp với các cơ quan báo chí trong hoạt động; tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các quy chế, quy định về quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; góp phần vào sự đổi mới và phát triển của báo chí tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và quản lý đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Trên nền tảng đó, Hội Nhà báo tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các nhà báo, hội viên. Tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên nhà báo. Coi trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, củng cố xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động của Hội nhằm tăng thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động, đồng thời gắn kết hoạt động của Hội và các cơ quan báo chí với các hoạt động của địa phương, cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội Nhà báo tỉnh, nâng cao chất lượng đặc san Người làm báo Tuyên Quang trở thành diễn đàn trao đổi nghiệp vụ bổ ích đối với hội viên nhà báo. Tham mưu với UBND tỉnh về triển khai Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang hàng năm, tăng cường đề xuất với Trung ương về xây dựng các chính sách liên quan đến báo chí…

Với những nhiệm vụ cụ thể, HNB Tuyên Quang quyết tâm từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, giữ vai trò là nơi đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo, là trung tâm tập hợp, đoàn kết hội viên. Đồng thời, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, nêu cao trách nhiệm chính trị, xã hội, ý thức công dân của người làm báo trong hoạt động nghề nghiệp. Đặc biệt, trong các hoạt động phong trào thi đua, tiếp tục khuyến khích các hội viên, nhà báo tỉnh tăng cường sáng tác các bài viết, tác phẩm báo chí gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc, công chúng, góp phần vào sự nghiệp báo chí của nước nhà.

Có thể nói, Hội Nhà báo Tuyên Quang mặc dù trước mắt vẫn còn đó nhiều thách thức trong hoạt động nhưng luôn thể hiện rõ nét vai trò là “ngôi nhà chung” tập hợp, gắn bó các hội viên nhà báo của tỉnh; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo chí và hoạt động công tác hội; duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, nghiệp vụ, đáp ứng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đó cũng chính là dấu ấn làm nên công tác thi đua khen thưởng đạt hiệu quả, tiếp tục là động lực trong mọi hoạt động phát triển của Hội.

Theo Sông Mây/ báo Nhà báo và Công luận

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-tinh-tuyen-quang-thi-dua-dong-hanh-cung-cong-cuoc-doi-moi-o-dia-phuong-post101164.html