Đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoảng 1 triệu lao động được hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp chưa nộp hồ sơ

Theo dự kiến của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, có trên 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng đến nay mới có 47% gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Việt Nam cho biết, tính đến ngày 24/11, đã có 342.652 đơn vị gửi danh sách xác nhận hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, cho 11.734.372 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Con số này bằng 95,8% tổng số đơn vị đã nhận danh sách rà soát và bằng 99,1% số lao động đã được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách rà soát.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội, để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp, có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, hoặc cấp huyện để nhận gói hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là ngày 20/12. Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội phải hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Cũng theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, sau ngày 30/11/2021, trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ, người lao động sẽ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho người lao động đã d

Từng tham gia và đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp) để được nhận hỗ trợ.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội cho thấy, tính đến ngày 24/11, cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng hỗ trợ cho 852.008 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, còn một lượng lớn người lao động thuộc nhóm này chưa thực hiện thủ tục với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, còn một số người lao động bị từ chối giải quyết hưởng do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ hoặc phải điều chỉnh, bổ sung thông tin để đảm bảo đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quy định.

Dự kiến, sẽ có trên 2,42 triệu người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, số hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ của nhóm này gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội mới đạt khoảng 1.278.473 người lao động (bằng 47% tổng số lao động dự kiến thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ).

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát các trường hợp đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thông báo đến tận từng xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố (bằng văn bản, trên hệ thống loa phát thanh, trên cơ quan báo, đài địa phương…) về thời hạn nộp hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ để người lao động biết và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội sớm nhận được gói hỗ trợ.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam