Khoảng hơn 70% người lao động chưa tham gia BHXH

Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 | 12:20:45

Năm 2017 mới chỉ đạt gần 29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, vẫn còn trên 70% chưa tham gia. Mục tiêu ngành BHXH đang phấn đấu là đến năm 2020 phải có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH.

Theo thống kê, tính đến năm 2017, tổng số người tham gia BHXH là 13,9 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) là 11,7 triệu người; thực hiện cho trên 3 triệu người hưởng chế độ hưu trí, BHXH hàng tháng. Trong năm 2017, có 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; và khoảng 700 ngàn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; trên 56 nghìn người hưởng chế độ tai nạn, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công cho biết, tổng số tiền chi cho các chế độ hưu trí, tử tuất, mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng khác trong năm 2017 từ Quỹ Bảo hiểm xã hội là 132.140 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với thời điểm đầu năm 2007. Tổng số chi hưu trí, tử tuất năm 2017 từ nguồn ngân sách Nhà nước là 44.875 tỷ đồng, chỉ còn 25,35% so với tỷ lệ 56,2% tại thời điểm ngày 1/1/2007.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, bên cạnh những kết quả tích cực trên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cũng như quy mô tham gia bảo hiểm xã hội trên thực tế còn thấp, chưa hướng đến bao phủ toàn dân. Hệ thống bảo hiểm xã hội về cơ bản còn thiết kế đơn tầng, sự kết nối giữa chính sách bảo hiểm với các chính sách xã hội khác chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Đặc biệt, bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng tham gia. Trên thực tế, năm 2017 mới chỉ đạt gần 29% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, vẫn còn trên 70% chưa tham gia.

TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Thiết kế chính sách bảo hiểm hưu trí có nhiều điểm chưa phù hợp, điển hình như: Quy định điều kiện được hưởng lương hưu quá chặt chẽ (cần tối thiểu 20 năm đóng BHXH) trong khi điều kiện hưởng BHXH một lần khá dễ dàng; cách tính lương hưu thiết kế chưa hợp lý, nặng nề về nguyên tắc đóng hưởng, chưa chú ý thỏa đáng nguyên tắc chia sẻ để thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa những người hưởng lương hưu; số người hưởng chế độ hưu trí, tử tuất tăng nhanh, số người mới tham gia tăng chậm.

Ngoài ra, còn tình trạng vi phạm pháp luật, trốn đóng, nợ đóng BHXH, nhất là khu vực doanh nghiệp còn khá phổ biến, chậm được khắc phục. Nợ đóng BHXH còn lớn. Cùng với đó, xuất hiện tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, BHXH luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Minh Thư/ Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam