Khu vực hợp tác xã tạo ra 2,5 triệu việc làm

Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 | 15:43:43

Khu vực hợp tác xã hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu lao động với mức thu nhập bình quân 45 triệu đồng/người/năm.