Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kiện toàn Ban Chỉ đạo "Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh"

Ngày 1/10, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã kí Quyết định số 686-QĐ/BTGTW về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh. Quyết định này thay thế cho Quyết định 1880-QĐ/BTGTW ngày 24/1/2019.

Theo Quyết định, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

kien toan ban chi dao trang thong tin dien tu ve ho chi minh hinh 1

Giao diện Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh tại địa chỉ Trang tin https://hochiminh.vn/.

Thành viên Ban chỉ đạo gồm các đồng chí: Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập Thường trực, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chỉ đạo “Trang thông tin điện tử về Hồ Chí Minh” có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động của Trang thông tin.

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, là hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh được xây dựng và hòa mạng internet từ ngày 19/5/2015. Cho đến nay, Trang đã thu hút hàng chục triệu độc giả trong nước và quốc tế truy cập.

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm 12 chuyên trang, chuyên mục gồm: Tin tức; Cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Các tác phẩm của Hồ Chí Minh; Các tác phẩm viết về Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh và Thế giới; Học và làm theo Bác; Bạn đọc, kho tư liệu ảnh, âm thanh, video về Hồ Chí Minh; Bảo tàng 3D…

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh có hệ thống quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu, tư liệu, thông tin về Hồ Chí Minh trên cơ sở tổng hợp, phân tích, chọn lọc từ các nguồn hiện đang được lưu giữ tại các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước; cộng đồng trong nước và quốc tế.

Đến nay, Trang thông tin đã cập nhật hệ thống tác phẩm của Hồ Chí Minh và những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm hàng trăm đầu sách và tư liệu âm thanh, hình ảnh, tài liệu...; hàng vạn tin, bài nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phản ánh về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác…

Đây là hệ thống tư liệu quý, phục vụ hàng chục triệu bạn đọc tra cứu tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương của Bác, phổ biến và nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về công lao vĩ đại, về sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những thành tựu rất đáng tự hào của công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, góp phần đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, chống, phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta…

Theo PV/ báo Công luận

https://congluan.vn/kien-toan-ban-chi-dao-trang-thong-tin-dien-tu-ve-ho-chi-minh-post159204.html