Ký Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021

Thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016 | 11:6:37

Chiều 13/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký “Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng, Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2021”.

Nhằm tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021.

 

Nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  phát biểu tại buổi lễ.

Nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  phát biểu tại buổi lễ.
 
Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên TW Đảng, phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận TW và nhà báo Thuận Hữu - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo của hai cơ quan.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (giữa) và lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, các ủy viên Đảng đoàn HNBVN chứng kiến lễ ký.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (giữa) và lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, các ủy viên Đảng đoàn HNBVN chứng kiến lễ ký.
 
Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016 – 2021 sẽ tập trung vào 5 nội dung chính:   Phối hợp  định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân; Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp; phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân...; Phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; Phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1030 – 15/10/2020).
 
Giao Ban Nghiệp vụ (HNBVN) và Tạp chí Dân vận (Ban Dân vận TƯ) làm đầu mối tổ chức thực hiện Chương trình này.
 
Tin và ảnh: Sơn Hải