Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ thông qua 13 dự án luật

Thứ bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017 | 9:49:15

Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết: Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc vào ngày 22/5 bế và mạc vào ngày 21/6/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó gồm những nội dung chính sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật; 5 dự thảo nghị quyết; và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Ảnh minh họa: Quốc hội 14. (nguồn internet)

13 dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

5 dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5 dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội cũng tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Về công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 5 - 6 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định về các vấn đề sau:

1.Các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

2.Về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

3.Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016;

4.Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2018;

5.Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;

6.Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV;

7.Và, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn./.

Theo: Lê Trọng Hùng/ LSVN.VN