Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV: Những dự án luật, nghị quyết quan trọng nào dự kiến sẽ thông qua?

Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019 | 21:48:4

Ngày mai (21/10), tại thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ chinh thức khai mạc. Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua một số dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh họp Quốc hội - (ảnh QH)

Cụ thể, tại Kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận một số dự án luật, nghị quyết sau: Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định (Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - PV). Đồng thời, bầu và phê chuẩn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật...

Theo Chương trình, cuối Kỳ họp dự kiến một số dự án luật và nghị quyết quan trọng liên quan đến công nhân viên chức, người lao động và thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ được thông qua gồm: Biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội.

Theo Lao Động Thủ Đô